Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai ir efektyvesnės priemonės

„Šie ir kiti direktyvos nuostatas įgyvendinantys įstatymų pakeitimai sudarys teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuos nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms“, – teikdama projektus Seimui sakė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė.

Pakeitus teisinį reguliavimą taip pat siekiama užtikrinti, kad Lietuva atitiktų skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartą, kiek tai susiję su informacijos apie visų užsienio valstybių juridinių asmenų ir juridinių struktūrų naudos gavėjų prieinamumu. Pasaulinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumas (angl. the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, toliau – GF) įpareigotas stebėti ir atlikti tarpusavio vertinimus, kaip jurisdikcijos įgyvendina skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais standartus, kuriuos įsipareigojo įgyvendinti visi GF nariai, tarp jų ir Lietuva. Siekdamos veiksmingai keistis informacija, valstybės privalo užtikrinti, kad tam tikra informacija būtų prieinama jų kompetentingoms institucijoms.

Nors PPTFPĮ numatyta nemažai asmenų, kurie privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią PPTFPĮ nurodytą informaciją (pavyzdžiui apie naudos gavėjus) ir šią informaciją pateikti atitinkamoms institucijoms, vis dėlto jų nepakako pagal direktyvos ir GF reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, tikslinamas subjektų, kuriems taikomos PPTFPĮ nuostatos ratas, tobulinama statistinių duomenų kaupimo tvarka, numatomos priemonės sukauptos informacijos aktualumui užtikrinti, taip pat tikslinama Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų bendradarbiavimo tvarka, praplėstas sąrašas priežiūros priemonių, taikytinų asmenims iš didelės rizikos trečiųjų valstybių. Vidaus reikalų ministerijai bendradarbiaujant su Finansų ministerijai parengtu Mokesčių administravimo įstatymo papildymu numatomas automatinis įstatyme nurodytų duomenų teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, taip užtikrinant, kad mainams su užsienio valstybėmis reikalinga informacija būtų prieinama mokesčių administratoriui.

Vidaus reikalų ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode