SSC

Ar švietimo ir mokslo ministerija įvykdys švietimo profesinių sąjungų keliamus reikalavimus?

 

2015-11-18 Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ posėdyje dalyvavusi ministrė atsakinėjo į frakcijos narių pateiktus klausimus dėl Švietimo ir mokslo ministerijai valstybės deleguotų funkcijų vykdymo bei parengtos veiksmų programos, kuri padėtų įgyvendinti streikuoti planuojančių profesinių sąjungų keliamus reikalavimus.

Švietimo ir mokslo ministrė pabrėžė, kad ministerija, rengdama teisės aktų projektus, konsultuojasi su savo socialiniais partneriai – profesinėmis sąjungomis, derina pozicijas dėl priimamų sprendimų kaip dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo, ugdymo kokybės ir darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, neformaliojo vaikų švietimo finansavimo modelio parengimo, kompleksiškai teikiamos pagalbos specialiųjų mokyklų (specialiojo ugdymo centrų) ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybei gerinti, taip pat keičiant Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo nuostatas, rengiant LR Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ ir kt.

Ministrė informavo, kad su profesinėmis sąjungomis sutarta, jog didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus, siekiant juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu, pradedant nuo 2016 m. ir kasmet didinant ne mažiau kaip 5 proc. Palaipsniui didėja kitų pedagoginių darbuotojų (tarnybinių) atlygių koeficientas: nuo 2016 m. sausio 1 d. – 5 proc., nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 5 proc., 2017 m. – 7 proc. Sutarta nuo 2017 m. sausio 2 d. inicijuoti pedagoginių darbuotojų (išskyrus mokslo ir studijų institucijų) darbo užmokesčio didinimo 2018–2022 metams plano parengimą ir įgyvendinimą.

Siekiama sukurti finansines paskatas savivaldybių ir valstybinių ugdymo įstaigų pensinio amžiaus pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti. Šiam tikslui pagal poreikį ir valstybės finansines galimybes lėšas skirti iš valstybės biudžeto. Reikalingų lėšų poreikį kasmet apskaičiuoti pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką. 2016 m. valstybės biudžete jau numatyta 3,2 mln. eurų mokytojų išeitinėms kompensacijoms.

Parlamentaras viliasi, jog Seimas, svarstydamas 2016 metų valstybės biudžeto projektą, pritars siūlymams, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. bazinis mokinio krepšelio dydis būtų – 1001 Eur, t. y. didėja 21 Eur, o pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį 2016 m. padidinti 5 proc.

Seimo informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode