UAB „Tavo pastogė“ paskirtas laikinas vadovas

 

Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba atliko tyrimą dėl UAB „Tavo pastogė“ sudarytų netarnybinių automobilių nuomos sandorių ir šių automobilių naudojimo teisėtumo. Išvadose nurodyta, kad sudarant netarnybinių automobilių nuomos sutartis nustatyti pažeidimai. Ataskaita paskelbta viešai Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/savivaldybės-taryba/kontrolės-ir-audito-tarnyba/nuostatai-ir-veikla/audito-ataskaitos-ir-išvados/.

Rugpjūčio 8 d. UAB „Tavo pastogė“ direktorius Antanas Naujokas šios bendrovės valdybai pateikė prašymą atleisti jį iš darbo šalių susitarimu išmokant jam 2 mėn. vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių išeitinę kompensaciją. Atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos 2018-03-30 patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašą rugpjūčio 9 d. UAB „Tavo pastogė“ valdyba patenkino direktoriaus prašymą. Darbo santykiai su A. Naujoku nutraukiami  šiandien, rugpjūčio 12 d. Nuo šios datos laikinai Savivaldybės kontroliuojamos įmonės direktoriaus pareigas eis minėtos bendrovės direktoriaus pavaduotoja Vaida Gureckytė.

Savivaldybės kontrolierius, finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms. Ikiteisminį tyrimą atliksiančiai institucijai (-oms) nustačius nusikalstamą veiką ir realią žalą, bus kreiptasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

Savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode