Posėdyje – pertraukėlės, emocijos ir tuščios kėdės

 

 

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Antradienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje valdančioji dauguma nesėkmingai bandė patvirtinti naują Savivaldybės administracijos struktūrą: numatyta vienus skyrius naikinti, kitus sujungti, dar kitų – pakeisti pavadinimus. Naujoje struktūroje – ir sprendimo priėmimui koją pakišęs naujas Ryšių su visuomene skyrius, kuriame turėtų dirbti keturi žmonės.
Panašėjo į varžybas
Šis Tarybos posėdis buvo kitoks – pasak mero, labiau panašus į krepšinio varžybas: su dažnomis pertraukėlėmis. Merui Vidmantui Macevičiui pristatant darbotvarkę, „valstiečių“ frakcija prašė leisti pasitarti, kai šis tarybos nario Virginijaus Sungailos prašymu (dėl šeimos nario mirties),  jo pristatomą klausimą siūlė atkelti iš 25 numeriu pažymėto darbotvarkėje į trečią. Paskelbus balsavimą, 14 pritarė, 8 susilaikė, vienas balsavo prieš ir vienas nebalsavo.

Prieš išgirstant V. Sungailos informaciją dėl Kontrolės komiteto, kuriam vadovauja konservatorė Lina Rimkienė, palankaus sprendimo buvusiam UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ vadovui Jonui Jurkui, socialdemokratų frakcija paliko salę. Socialdemokratai siūlė, kad ir nauja struktūra būtų tik pristatoma, o ne tvirtinama. Nuomonėms išsiskyrus paskelbtas balsavimas. Vieno balso persvara buvo valdančiosios daugumos pusėje.
Pateiktas svarstyti ir tvirtinti projektas sulaukė socialdemokratų ir konservatorių kritikos ir net ironijos. Labiausiai užkliuvo Informacinių technologijų, Teisės skyrių prijungimas ir ypač Ryšių su visuomene skyriaus atkūrimas ir jame dirbsiančių žmonių skaičius. Nors pristatydamas klausimą Savivaldybės meras V. Macevičius įvardijo pertvarkos tikslu geresnę darbų organizavimo kokybę, darbo efektyvumą, kontrolę, administracijos direktorė Laima Nagienė, pagrįsdama Ryšių su visuomene skyriaus poreikį ir darbuotojų skaičių, sakė, kad šiam skyriui priklausys ir kalbos tvarkytoja, tačiau tokie argumentai kone pusės tarybos narių neįtikino. Nuskambėjo replikos, kad tokiu būdu norima atsikratyti sau nepalankiais darbuotojais ir darytis reklamą.
Paskelbus balsavimą dėl pritarimo struktūros pakeitimui, ir vėl salę paliko socialdemokratų, o šį kartą dar ir konservatorių, išskyrus Paulių Aurylą,  frakcijos. Kad būtų galima teikti sprendimo projektą balsavimui, pritrūko vieno tarybos nario. Taryboje yra 27 nariai (šiame posėdyje dalyvavo 23).  Posėdžiai gali vykti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių, tai yra ne mažiau 14. Tiek jų yra susibūrę į valdančiąją daugumą, bet du iš jų – Andriejus Virkutis bei Stasys Kupliauskas – į posėdį neatvyko.
Klausimas dėl administracijos struktūros patvirtinimo perkeltas į kitą Savivaldybės tarybos posėdį.
Brangesnė nuoma
Politikų nuomonės išsiskyrė ir svarstant klausimą dėl Savivaldybės turto – patalpų nuomos „Gintarinei vaistinei“, tačiau bendras sprendimas priimtas. Nuomininkai sutiko mokėti po 7 eurus už kv. m (iki šiol mokėjo 2,61 Eur), tačiau tarybos narys Deivydas Vyniautas siūlė nuomoti už 10. Susisiekus su vaistinės atstovais, priimtas sprendimas nuomoti Savivaldybės patalpas po 9 eurus už kv. m.
Vyriausybės atstovo
 įspėjimas
Savivaldybės meras V. Macevičius tarybos narius supažindino su Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse reikalavimu artimiausiame posėdyje paskirti dar vieną mero pavaduotoją arba pakeisti Savivaldybės tarybos sprendimą, nustatantį mero pavaduotojų skaičių. Pagal Vietos savivaldos įstatymą per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti paskirti visi mero pavaduotojai. Savivaldybėje, kurios tarybą sudaro 27–31 narys, gali būti steigiamos ne daugiau kaip dvi savivaldybės mero pavaduotojo pareigybės. Jų skaičių – du – 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu patvirtino ankstesnė Mažeikių rajono savivaldybės taryba.
Ataskaitose – teisės aktų pažeidimai
Tarybos narių pasisakymų, diskusijų ir komentarų nebuvo merui paviešinant Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto 2018 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaitos išvadas, kuriose minimas ne vienas teisės aktų pažeidimas darbo užmokesčio, prekių ir paslaugų įsigijimo, turto valdymo ir lėšų panaudojimo srityse.
Trumpai apžvelgdamas situaciją, meras akcentavo didžiausias problemas. Viena iš jų – kelių ir gatvių apskaita. Pasak jo, tai kartojasi keleri metai: „Mes neturim lėšų, bet judėjimas turėtų vykti. Iki šiol pajamuojama už gatves, kai jau nuo 2010 metų to negalėjo būti.“ V. Macevičius pastebėjo ir „įdomius“ pirkimus. Tokius, kaip miesto tvarkymo darbų, kuriems skiriama 200 tūkst. eurų, o pirkimuose neįvardija nei kur, nei kam konkrečiai, darbų apibūdinimai abstraktūs. Negana to, už žalienų išvežimą mokama už valandą, o ne toną, kaip atliekų. 100 tūkst. pasirašyta želdynų sutartis, apie 80 tūkst. – miesto skvero ir parkų priežiūrai. „Kur skirtumas?! – retoriškai klausė meras, stebėdamasis, kad nupirkta pernai 1700 medžių. – Kur jie yra? Deja, nėra ir neaišku. Piktžolių naikinimo paslaugoms skirta 8000 eurų. Kokioms teritorijoms ir kokiomis apimtimis. Išsiaiškinti nepavyko.“
V. Macevičiaus teigimu, jei paskelbta restruktūrizavimo byla, yra sudarytas kreditorių sąrašas. Kodėl daromi susitarimai su trečiosiomis šalimis, išmokami joms pinigai, apeinant kreditorius. Tai Administracinio ir Civilinio kodeksų nuostatų pažeidimai.
Meras akcentavo ir penkių Mažeikiuose esančių ir blogai veikiančių fontanų šlubuojantį sutarties vykdymą, taip pat ir viaduko per geležinkelį lifto klausimą: „Garantinis terminas dar iki 2020 metų. Kodėl perkam paslaugas jo priežiūrai ir remontui?“ Pastebėti sutarčių perleidimo kreditorinių reikalavimų bei Savivaldybės turto apskaitos pažeidimai. Pasak mero, nėra 2015, 2016, 2017 metų neužbaigtų darbų aktų, nėra beviltiškų skolų nurašymo patvirtinimo tvarkos dėl netesybų, dėl delspinigių, dėl neatliktų darbų: „Nurašyta 710 tūkst. kaip beviltiška skola, negalvojant, kad reiktų kreiptis į skolininkus, į teismą –  praeiti visas procedūras.“
Nuo 2013 m. turėjusi dirbti buhalterinė programa „Labis“ iki šiol tinkamai neveikia, kas, anot mero, kelia grėsmę atsirasti klaidoms ir nukenčia darbo organizavimas.
Dar vienas, mero teigimu, iš svarbių Mažeikių rajono savivaldybėje rastų pažeidimų – neužtikrintas pirkimo sutarčių vykdymas: „Tą pažymėjo ir STT bei audito ataskaita. Kai atliekami viešieji pirkimai, nepaskiriami atsakingi asmenys sutarčių priežiūrai, todėl rasti nesutapimai darbų priėmimo aktuose su paslaugų tiekėjo pateiktais: nesutampa laikai, plotai ir kt. 2017 m. pateiktos rekomendacijos, bet pažiūrėta formaliai. Išliko tas pats. Konstatuojama, kad audito aktai sutampa su STT rekomendacijomis. Kam taip daroma?“
V. Macevičius įvardijo ir Nakvynės namų netinkamą projektą: „Jis su barzda, didesne už mano. Vietoj to, kad išpirkti 1-ame ir 2-ame aukštuose patalpas, priimame sprendimą išpirkti 1-ame ir 3-iame ir važinėti liftu, nes 2 aukšte yra ne mūsų patalpos, o mūsų įmonės. Tai ekonominiai paskaičiavimai ar ambicijos?!“
Akcentuota ir Savivaldybės stalčiuose užsigulėjusi 97 tūkst. eurų vertės sutartis su ESO, svarbi Skuodo gatvės rekonstrukcijai, bei dėl nepagrįsto kainų kėlimo už atliekų  tvarkymą. „Telšių atliekų tvarkymo centre yra mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai. Taip dirbama Panevėžyje ir kituose miestuose. Turėdami 37 proc. akcijų TRATC`e nežiūrim, kad įrenginiai neveikia ir veikla tik imituojama, ir sutinkam, kad būtų pakelta kaina!“ – stebėjosi buvusių Savivaldybės vadovų neveiklumu ir  aplaidžiu požiūriu V. Macevičius, kaip ir darbuotojams mokamais priedais už tiesioginių funkcijų atlikimą.
Pastebėti pažeidimai ir Socialinių paslaugų bei Pedagoginės psichologinės tarnybose ir Ruzgų pagrindinėje mokykloje: „Jei dėl turto apskaitos – besąlyginė nuomonė, tai dėl finansinės – ir sąlyginė.“
Ne mažiau svarbus ir sutarčių dėl sporto komplekso klausimas. „Jo reikia. Kaip pasirašytos sutartys?! Esame pakliuvę į spąstus, – sakė V. Macevičius. –  2018 m. spalio mėn. pasirašyta sutartis, po 2 dienų papildyta punktu, jei, negavus finansavimo, sutartis gali būti nevykdoma, tačiau kitas punktas sako, kad sutartis Savivaldybės lėšų dalimis turi būti vykdoma automatiškai. Su tuo  rangovu nutraukta sutartis Kaune ir Vilniuje dėl sąlygų nevykdymo. Jis patenka į nepatikimų sąrašą. Numatyta bauda 10 proc. nuo nepanaudotų lėšų (11,6 mln. eurų).Vyriausybė  patikino, kad tokios sumos negausim. Ar galim rizikuoti savo lėšomis?! Jau 10 tūkst. eurų bauda sumokėta dėl Viešųjų pirkimų procedūrų nesilaikymo.“
Audito ataskaita pateikta liepos 16 d., viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.mazeikiai.lt ir bus svarstoma rugpjūčio mėnesį vyksiančiame posėdyje. V. Macevičius kvietė tarybos narius atidžiai perskaityti visą ataskaitą, o ne tik jos išvadas ir rekomendacijas. Tada esą būtų galima lengviau kalbėti, diskutuoti ne vadovaujantis asmeninėmis ambicijomis, o atsižvelgiant į rinkėjų lūkesčius ir poreikius.  
Almos Tupikienės nuotrauka

Powered by BaltiCode