SSC

Už atliekų surinkimą kai kurie mažeikiškiai mokės mažiau

Svarbus kiekvienam

Pasak Savivaldybės mero Antano Tenio, sulaukiama daug gyventojų skundų, prašymų ir kitokių pageidavimų dėl atliekų tvarkymo, todėl nutarta daryti išimčių vietinėje rinkliavoje už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pastebėjo, kad atliekų klausimas svarbus kiekvienam žmogui, šeimai, tačiau kiekvienas skirtingai interpretuoja teisingą, jų manymu, mokestį. „Vieni svarsto, kad, jei gyvena vieni dideliame bute, turėtų mokėti vienokį mokestį, tie, kurie mažame – kitokį ir t. t. Viską reikėjo suderinti regiono lygiu, nes tai, kas atrodo teisinga Mažeikių rajone, visai kitaip yra Rietave. Pavyzdžiui, Mažeikiuose didelis procentas gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose ir naudojasi bendrais konteineriais, o Rietave – daugiau namų valdų, dėl ko skiriasi šiukšlių tankis ir svoris“, – teigė B. Kryžius.

Dvi lengvatų rūšys

Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Virginijus Raudonius informavo, kad lengvata gali būti taikoma savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems daugiabučių namų butų savininkams, vienbučių gyvenamųjų namų savininkams, socialinio būsto nuomininkams, kai nėra bendraturčių ir būste gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų. Patvirtintos dvi lengvatų rūšys: sumokėtos rinkliavos sumos 50 procentų lengvata, kuri bus skiriama Socialinės paramos skyriuje, Stoties g. 18, Mažeikiai, tel. (8 443) 90670 ir rinkliavos 50 procentų lengvata, kuri skiriama UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Draugystės g. 20, kab. 4B, Mažeikiai. Tel. 8 650 50843.

„Sumokėtos rinkliavos sumos 50 procentų lengvata taikoma gaunantiems socialinę pašalpą, jei per kalendorinius metus socialinė pašalpa mokama ne trumpiau kaip 6 mėnesius; vienam gyvenančiam nedirbančiam asmeniui, sulaukusiam pensinio amžiaus; vienam gyvenančiam: nedirbančiam asmeniui,  išankstinės pensijos gavėjui arba neįgaliajam, kurio pajamos (lyginant 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi gautas vidutines pajamas) neviršija 1,5 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžių (153 Eur). Nuo 2015 m. liepos 1 dienos asmenys, turintys teisę į šią lengvatą, su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais gali kreiptis į Socialinės paramos skyrių pateikdami  prašymą bei sumokėtos rinkliavos kvitą. Kaimiškųjų seniūnijų gyventojų prašymus kartu su aukščiau nurodytais dokumentais iš gyventojų priima tų seniūnijų socialiniai darbuotojai, – kalbėjo V. Raudonius. – Rinkliavos 50 proc. lengvata bus taikoma nedirbantiems darbingo amžiaus asmenims (bet ne daugiau kaip dviem), kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis ir kurie gyvena gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte vieni arba su vienu nedirbančiu senatvės pensijos amžiaus asmeniu, arba su vienu asmeniu, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; nedirbančiam senatvės pensijos amžiaus sulaukusiam asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam sodininkų bendrijoje esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvena. Teisę į šią lengvatą turintys asmenys galės kreiptis adresu: Draugystės g. 20, Mažeikiai, pateikdami prašymą (nedirbantis senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo, valdantis ir tik vienas naudojantis sodininkų bendrijoje esančią sodininkų valdą, kurioje nuolat negyvena, pateikia sodininkų bendrijos pirmininko patvirtintą prašymą); dokumentą, įrodantį asmeniui (-ims) nustatytą darbingumo lygį, arba dokumentą, įrodantį asmens senatvės pensijos amžių; nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą. Gyvenamųjų namų savininkai pateikia pranešimą apie asmenis, deklaravusius savo gyvenamąją vietą jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Besikreipiantys 2015 metais už I pusmetį turi susimokėti 100 proc. rinkliavos sumos, nes lengvatų tvarka įsigalioja nuo liepos 1 d., už II pusmetį – sumokėti 50 proc. rinkliavos sumos ir mokėjimo kvito kopiją pateikti kartu su prašymu lengvatai gauti.“

Taikoma ne visiems

V. Raudonius pažymėjo, kad lengvata taikoma tik vienam turto savininko būstui: „Ji suteikiama, jei dėl jos kreipiamasi ir nurodyti dokumentai pateikiami iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Lengvata nustatoma tik už einamuosius metus, tad žmogus tuo rūpintis turi kiekvienais metais, nes situacija gali keistis. Lengvata gali būti neteikiama, jeigu pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis. Taip pat lengvatos taikomos tik tuo atveju, jei rinkliavos mokėtojas nėra įsiskolinęs Rinkliavos administratoriui už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.“

Suteiks informaciją

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Kekytė patikino, kad jų darbuotojai šiais klausimais pasirengę informuoti kiekvieną individualiai: „Tiems, kuriems lengvata bus teikiama mūsų skyriuje, dokumentus sutvarkysime iškart, tiems, kurie turėtų kreiptis į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, pateiksime atmintinę ir paaiškinsime, ką reikia daryti.“

Kaip teigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Atliekų tvarkymo specialistas  kontrolierius Mažeikių rajone Ernestas Malakauskas, prašymai dėl rinkliavos 50 proc. lengvatos Draugystės g. 20 bus priimami nuo liepos 1 d. – antradieniais–trečiadieniais – iki lapkričio 30 d.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius Rimantas Adomaitis prašė gyventojų neskubėti pulti tvarkytis dokumentų: „Kadangi mokėjimo operacijas galima atlikti iki lapkričio mėnesio, tai, manau, jokių problemų nekils, jei į mus kreipsis tik rudenį.“

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys priminė, kad savininkams, kurie būste negyveno ir elektros energijos nuo sausio 1 d. iki lapkričio 1 d. suvartojo mažiau nei 50 kwh, rinkliava mažinama 70 proc.: „Dėl rinkliavos sumažinimo per lapkričio mėnesį reikia kreiptis į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, Draugystės g. 20. Pateikti seniūno, namo administratoriaus ar bendrijos pirmininko patvirtintą prašymą ir AB „Lesto“ pažymą apie elektros energijos suvartojimą.“

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode