Vyskupo Juozo Žemaičio MIC 90-mečio iškilmė

Rugsėjo trečioji Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šiais metais buvo išskirtinė. Čia į 12 val. Šv. Mišias rinkosi ne tik šventiškai nusiteikę Marijampoliečiai bet ir svečiai iš kitų Lietuvos vietų.

Šią dieną Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC kartu su artimiausiais jam žmonėmis paminėjo savo 90-ąjį jubiliejų. Į šią iškilmę atvyko daugelis Lietuvos vyskupų: dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas. Eucharistiją kartu šventė ir 24 Vilkaviškio vyskupijos kunigai minėdami buvusio ganytojo iškilų jubiliejų.

Šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslo žodį tarė pats jubiliatas vyskupas Juozas Žemaitis. Jubiliatas dėkojo visiems susirinkusiems, o ypatingai Dievui, kad apdovanojo ilgu amžiumi.

Homilijoje ganytojas trumpai prisiminė savo gyvenimo ir pašaukimo kelią, nerimą priimant vyskupo paskyrimą ir visuomet akcentavo savo kuklią prigimtį. Vyskupas dėkodamas Dievui nepamiršo ir gydytojų kurie juo rūpinosi, ne kartą prisimindamas jų pasiaukojantį darbą. Galiausiai jubiliatas pamokslą pabaigė ses. Joanos Genovaitės Andrikonytės SJE eilėraščio ištrauka:

Nublanko mano grožis

Šviesumas dingo iš akių

Širdį nuvyto visos rožės

Ligų priviso visokių

Bet nenusimenu – džiaugiuosi

Tu Dieve man jau taip arti

Ką praradau – vėl atiduosi

Pražysiu vėl tavoj širdy

Po Šv. Mišių vyskupai, kunigai, valdžios atstovai ir svečiai buvo pakviesti bendrai nuotraukai ir pabendravimui prie šventinio pietų stalo.

kun. Linas BALTRUŠAITIS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode