„Amoris Laetitia“ apie meilę, nepaisant visko

 

Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Jis visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

Popiežius Pranciškus dokumente „Amoris Laetitia“ apie meilę šeimoje komentuoja Himno meilei sąvokų prasmę. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

Visa ištveria

Panta hypomenei reiškia, kad visus išbandymus ištveria teigiama dvasia. Reiškia išlikti tvirtam priešiškoje aplinkoje.

Galvoje turimas gebėjimas pakelti ne tik kokį nors erzinantį dalyką, bet ir kai ką daugiau – gebėjimas dinamiškai ir nuolatos priešintis, įveikti bet kurį iššūkį. Tai meilė nepaisant visko, taip pat tada, kai visas kontekstas kviečia kitkam.

Tai rodo tam tikrą atkaklų didvyriškumą, galią priešintis bet kuriai neigiamai srovei, neatšaukiamą apsisprendimą gėrio naudai.

Čia į galvą ateina Martino Lutherio Kingo žodžiai, kai jis net tarp didžiausių persekiojimų ir pažeminimų pasirinko brolišką meilę: „Asmuo, kuris jūsų labiausiai nekenčia, turi savyje gėrio; net jūsų labiausiai nekenčianti tauta turi gėrio savyje; net jūsų labiausiai nekenčianti rasė turi gėrio savyje.

O pažvelgę kiekvienam žmogui į veidą ir giliai jame išvydę tai, ką religija vadina „Dievo paveikslu“, pradedate jį, nepaisydami visko, mylėti.

Nesvarbu, kokie jo darbai, ten regite Dievo paveikslą. Ten yra gerumo, kurio jis niekada negali išdildyti.Kitas būdas mylėti savo priešą yra šis: kai jums atsiranda proga savo priešą nugalėti, pats metas to nedaryti.

Pakilę iki meilės, jos didžiulio grožio ir galios lygmens, sieksite nugalėti tik blogas sistemas. Individus, pagautus tų sistemų, mylėsite, bet sieksite nugalėti sistemas

Neapykanta už neapykantą tik stiprina neapykantą ir blogio buvimą visatoje. Jei aš jums smogsiu, o jūs – man, tada aš smogsiu jums atgal, o jūs – atgal man ir taip toliau – suprantate, tada nebus galo. Tai niekada nesibaigs. Kažkur kažkas turi susiprotėti, ir tai padaryti gali tik stipri asmenybė. Stipri asmenybė yra asmuo, galintis perkirsti neapykantos grandinę, blogio grandinę.Kažkas turi būti užtektinai religingas ir moralus, kad ją perkirstų ir į pačią visatos struktūrą įšvirkštų tvirtos ir galingos meilės“.

Šeimos gyvenime būtina ugdyti tokią meilės jėgą, kuri įgalintų kovoti su grėsmę jai keliančiu blogiu.

Meilė nepasiduoda pykčiui, nepagarbai kitam, troškimui sužeisti ar atkeršyti. Krikščioniškasis idealas, ypač šeimose, yra meilė nepaisant visko.

Kartais, pavyzdžiui, stebiuosi žmonėmis, kurie, kad apsisaugotų nuo fizinio smurto, išsiskyrė su savo sutuoktiniu, bet iš santuokinės meilės, pranokstančios jausmus, gebėjo, nors ir per kitus, ligos, kančios ar sunkumų akimirkomis rūpintis jo gerove. Tai irgi yra meilė nepaisant visko.

Publikuota „Bažnyčios žiniose“ Nr. 5 (431) 2016 m. gegužė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode