Prancūzijoje nužudyto kunigo laidotuvės

Antradienį Prancūzijoje Ruano katedroje buvo aukojamos praėjusią savaitę bažnyčioje aukojant Mišias nužudyto kunigo Jacques‘o Hamelio laidotuvės. Rytojaus dieną po bažnyčios užpuolimo ir kunigo nužudymo keliaudamas į Lenkiją, lėktuve susitikęs su žurnalistais, popiežius Pranciškus Jacques‘ą Hamelį pavadino šventu kunigu, mirusiu tą akimirką kai aukodamas Mišias meldėsi už taiką.

Kunigo Jacques‘o Hamelio laidotuvėms Ruano katedroje vadovavo vietos vyskupas Dominique Lebrun. Pilnutėlėje katedroje kartu su katalikais buvo ir musulmonų bendruomenių atstovai, savo dalyvavimu laidotuvėse norėję pagerbti nužudytojo kunigo at

minimą ir paliudyti, kad jie smerkia smurtą. Kunigo Hamelio laidotuvėse dalyvavo taip pat apie pusantro šimto Ruano arkivyskupijos jaunuolių, ką tik sugrįžusių iš Pasaulio jaunimo dienų. Į Krokuvą su jaunimu buvo nuvykęs ir vyskupas Dominique Lebrun, tačiau sužinojęs apie jo vyskupijoje įvykusią tragediją tuoj pat sugrįžo į Ruaną.

Sekmadienį Ruano katedroje buvo aukojamos Mišios taiką pasaulyje. Jose tai pat dalyvavo vietos musulmonų bendruomenės atstovai. (Vatikano radijas)

Kun. Jacques'o Hamelio laidotuvės - AP

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode