„Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti“ (Mk 13, 33–34)

Pirmo advento sekmadienio Evangelijos mintis: „Budėkite!“ ir būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai to nesitikėsite. Visas mūsų tikėjimas remiasi laukimu Antrojo Kristaus Atėjimo. Advento metu apmąstome ir prisimename Pirmąjį Jėzaus atėjimą į šį pasaulį. Jo kelionė, prasidėjusi Betliejaus tvartelyje, buvo išpildyta Golgotos viršūnėje ir Garbingu Prisikėlimu iš numirusių. Šių laikų Bažnyčios vaikai Jėzaus paguodžiantį artumą išgyvena Švč. Sakramente, Šv. Rašto skaityme, aktyviu dalyvavimu savo parapijos gyvenime, šeimoje ir savo asmeniniame gyvenime, kurį aukojame ir nuolat pašvenčiame Jėzui.

Šio advento sekmadienio Evangelijos prasmę geriausiai galėtų paaiškinti toks pavyzdys. Kartą vienas keliautojas apsilankė Villa Asconti pilyje, kuri yra ant Como ežero kranto, šiaurės Italijoje. Pilies vartus atidarė nusenęs sodininkas. Sodas spindėjo tobula tvarka ir rūpestinga priežiūra. Keliautojas paklausė: „Ar pilies šeimininkas gyvena čia?“ Senasis sodininkas atsakė, kad ne. Tada keliautojas klausė toliau: „O kada paskutinį kartą čia lankėsi pilies šeimininkas?“ „Prieš dvylika metų“, – pasigirdo atsakymas. „Ar šeimininkas susirašinėja arba kitokiu būdu siunčia jums savo instrukcijas?“ Atsakymas buvo: „Ne“. „Bet čia taip viskas prižiūrėta ir sutvarkyta, lyg šeimininkas turėtų grįžti ryt, poryt?“ „Laukiam šiandien“, – čia pat atsakė senasis sodininkas...

Jėzus nuolat kviečia Bažnyčios vaikus tikėjimu gyventi ne vakar ar rytoj, bet šiandien išpažinti ir gyventi Dievo paguodžiančiu artumu mūsų gyvenimiškos kelionės kasdieninėje valandoje.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode