Velykinis sveikinimas

visiems geros valios Prisikėlimo vilties nušviestiems žmonėms

Žodis, tapęs kūnu ir nukryžiuotas ant kryžiaus, skelbia – įvyko:  mirtis nugalėta, žmonija nušviesta Prisikėlimo vilties.

Tos vilties reikia kiekvienam iš mūsų, kad kartu su Prisikėlimo karaliumi galėtume

skelbti prisikėlimo viltį. Atgimti ir gyventi, o ne egzistuoti – turi būti kiekvieno iš mūsų tikslas

ir sąmoningas pasirinkimas tiek vertinant ir renkantis gyvybę,  tiek pasilenkiant prie kiekvieno žmogaus.

Mielieji, visi geros valios žmonės, Kristus nugalėjo mirtį, šiandien mūsų širdis džiaugsmingai gieda „Aleliuja“ –  triumfo himną, kuris mums dovanoja viltį naujam gyvenimui.

Nuoširdžiai jus sveikindamas šventų Velykų proga ir linkėdamas perkeistos širdies Šventąja Dvasia, linkiu prisikėlimo naujam gyvenimui bei širdies, šlovinančios Tą, Kuris dovanojo mums naują gyvenimą.

Šią viltį neškite savo šeimoms, draugams ir visiems sutiktiems žmonėms.

 Kristus kėlės, mirtis krito, Aleliuja.

Mindaugas Jonušas

Tarptautinio socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“ pirmininkas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode