Ssc pirmasis
Popiežius Venesuelos kunigams: svarbiausia – artimo meilė ir tarnavimas

„Bažnyčios ganytojai net ir dabartinėmis sąlygomis negali veikti vieni, izoliuoti, atsiskyrę, pagal nuo kitų slepiamas dienotvarkes. Būtina visada sugrįžti pas Jėzų, atsiminti mus visus jungiančią sakramentinę brolybę“, – sako popiežius Pranciškus Venesuelos vyskupams ir kunigams pasiųstoje video žinioje.

Venesuelos vyskupų konferencija sausio 19–20 dienomis surengė virtualų vyskupų, diecezinių kunigų ir kunigų vienuolių susitikimą, kurio tikslas – stiprinti dvasininkų brolybę, skatinti dialogą, dalytis patirtimi dabartinėmis pandemijos sąlygomis.

Šio susitikimo, dėl pandemijos vystančio virtualiai, tikslas – sudaryti sąlygas, kad susitiktų tie, kuriems yra suteikta misija liudyti Viešpaties tėvystę šventojoje Dievo tautoje. Dėl to, sakė popiežius, norėčiau jums priminti du principus, kurių kunigai niekada negali užmiršti ir kurie garantuoja Bažnyčios augimą. Tie pricipai – tai artimo meilė ir tarnavimas. Juos abu Jėzus įtvirtino per paskutinę vakarienę įsteigtuose Eucharistijos ir kunigystės sakramentuose. Meilė ir tarnystė visada turi eiti kartu, viena kita papildydamos. Kitaip jos būtų neveiksmingos.

Viešpats nori, sakė popiežius, kad jo kunigai būtų artimo meilės ekspertai, kad mylėtų  kitus ir tai liudytų kasdieniniais mažais gerumo ir artumo gestais, kad jų tarnystė būtų tarsi švelnus paties Viešpaties prisilietimas. Viešpats nori mes tarnautume broliams ir seserims, kad būtume nuolankūs tarnai. Kunigas turi savyje gaivinti troškimą sekti Geruoju Ganytoju, iš jo mokytis tarnauti visiems, ypač tiem, kuriems gyvenime nesiseka, kuriuos kiti atstūmė, kad ypač dabartinės krizės metu jie jaustųsi palydimi, palaikomi, mylimi. (JM / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode