Šv. Petro Kanizijaus metai

2021 metų gegužės 8 diena sukanka šventojo Bažnyčios mokytojo ir Jėzaus draugijos kunigo t. Petro Kanizijaus gimimo penkišimtosios metinės. Jis gimė 1521 m. Neimingene, Nyderlanduose. Olandų kilmės dvasininkas buvo vienas iš ryškiausių XVI amžiaus katalikų Bažnyčios kontrreformacijos veikėjų, Tridento Susirinkimo dalyvis, vadinamas Vokietijos antruoju apaštalu. Kanizijaus Austrijoje nugyventas trumpas bet intensyvus laikotarpis paliko gilius pėdsakus tos šalies Bažnyčioje.

Petras Kanizijus kurį laiką vadovavo Austrijos sostinės Vienos arkivyskupijai, atgaivino jos katalikų bendruomenę, dėl pavyzdingos tarnystės maro aukoms, pastoracijos miestų ir kaimų ligoninėse ir kalėjimuose tapo populiariausiu laikmečio žmogumi. Bene reikšmingiausias jo nuopelnas – naujo katekizmo, kurio įtaka išliks ilgam visame vokiškai kalbančiame pasaulyje, leidimas. Kanizijaus veikla daugelį protestantų patraukė į Katalikų Bažnyčią.

T. Petras Kanizijus, būdamas pirmuoju Aukštutinės Vokietijos jėzuitų provincijos vyresniuoju įsteigė keletą kolegijų, įskaitant Insbruko jėzuitų kolegiją, už tai jis vadinamas Austrijos Tirolio žemės sostinės Insbruko dangiškuoju globėju. Sausio 10 dieną būtent šiame Alpių mieste bus iškilmingai pradedamas Petro Kanizijaus gimimo penkių šimtų metų jubiliejus. Kanizijaus metus Austrijoje pradės Insbruko vyskupo Hermanno Gletterio aukojamos ir per nacionalinį radiją transliuosimos Šv. Mišios.

Taip pat mūsų laikais reikia naujomis pastangomis ir su didesniu uolumu perduoti tikėjimą, liudyti Bažnyčios gyvastingumą, ugdyti tikinčiuosius dabartinių kasdienių iššūkių akivaizdoje, imtis naujų iniciatyvų ir palaikyti esamas. Bažnyčia nežada slėptis, o ketina drįsti daryti nauja, kad būtų dalijamasi tikėjimo paveldu, kad jį priimtų kuo daugiau žmonių. Mums svarbu, kad vieni iš kitų mokytųsi, skelbia Insbruko vyskupijos portalas, kviesdamas švęsti Petro Kanizijaus metus.

1597 metais Petras Kanizijus mirė Fribūre, Šveicarijoje. 1925 metais popiežius Pijus XI jį kanonizavo ir paskelbė Bažnyčios mokytoju. Jo liturginė šventė visuotinėje Bažnyčioje minima gruodžio 21 diena, Vokietijoje – balandžio 27-ąją. Portalas jezuitai.lt praneša, jog šiemet balandžio 27 dieną per šv. Petro Kanizijaus liturginę šventę, Fribūre, kur ilsisi jo relikvijos, bus įkurta Centrinės Europos jėzuitų provincija ECE (Provincia Europae Centralis). Ji apims Austrijos, Latvijos, Lietuvos, Vokietijos, Švedijos ir Šveicarijos jėzuitus. Centrinės Europos jėzuitų provincijos globėju pasirinktas šv. Petras Kanizijus. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode