Petreikis

Pašventintas būsimos Vydmantų bažnyčios kertinis akmuo

Birutė Šneideraitienė

Birželio 28 d. vyko Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios pamatų ir kertinio akmens šventinimo, kapsulės ateities kartoms įleidimo iškilmė. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir kiti dvasininkai. Iškilmėse grojo Palangos orkestras, giedojo Klaipėdos miesto Atsinaujinimo dienų choras „Jėga“.

Po šv. Mišių ir šventinimo apeigų parodyta meninė programa ir pabendrauta agapėje.

 

Apie parapiją

Telšių vyskupijos duomenimis, Vydmantų katalikų bendruomenė įsikūrė 1996 m. rugsėjo 15 d., kai pirmą kartą buvo aukotos šv. Mišios. Daugiau negu 5 metus pamaldos vyko kultūros namų salėje, vėliau maldos namai įsikūrė buvusioje pradinėje mokykloje. Koplyčios patalpos iki šiol oficialiai priklauso Kretingos rajono savivaldybei.

Iki 2016 m. liepos mėn. nuolatinio kunigo šioje parapijoje nebuvo, sekmadieniais ir švenčių dienomis parapiją aptarnaudavo Palangos kunigai. Šv. Mišios būdavo  aukojamos tik sekmadieniais. Nuo 2016 m. liepos mėn. Vydmantų parapijai paskirtas pirmasis klebonas kun. Karolis Petravičius.

Pradėta statyba

Šiuo metu pradėti Bažnyčios pastato statybos darbai. Būsimos Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios vietą žymi masyvus liaudies meistro Raimundo Puškoriaus darbo kryžius su Marijos skulptūra, esantis prie pagrindinio Kretinga–Palanga kelio. Jį vydmantiškiai pastatė 1996 m., kai pagal nuomos sutartį su valstybe 99 metams buvo įteisintas 1,64 ha ploto žemės sklypas. Kryžių pašventino a. a. vysk. Antanas Vaičius 1997 m. birželio 24 d. Tuo pat metu Telšių vyskupas įteisino Vydmantų katalikų bendruomenę ir parapiją, pavadintą šv. Jono Krikštytojo vardu. Teisingumo ministerija įregistravo Vydmantų parapiją, kuri priklauso Palangos dekanatui.

Pagal palangiškio dailininko ir architekto Vytauto Moncevičiaus projektą bažnyčia turėtų būti statoma kartu su laidojimo namais ir namu klebonui.

Bendra Vydmantų bažnyčios komplekso projekto sąmata siekia daugiau kaip 3,5 mln. eurų.

Pakeistas pavadinimas

Pasak parapijos klebono K. Petravičiaus, vyskupijai pritarus, bus pakeistas ir parapijos pavadinimas iš Šv. Jono Krikštytojo – į Dievo Gailestingumo, įrengiant bažnyčioje Šv. Jonui Krikštytojui skirtą altorių bei krikštyklą, nes, pasak dvasininko, Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Vydmantuose neprigijo: „Mūsų bažnyčia turėtų būti gyva ir labiau orientuota į šiuolaikinį pamaldumą. Norisi, kad naujoji šventovė būtų inovatyvi ir moderni, ne vien parapijos, o ir  vyskupijos lygio ir tarnautų visiems žmonėms, kuriems Dievo Gailestingumo suvokimas yra brangus. Juolab kad Lietuva turi visame pasaulyje garsų Jėzaus Gailestingumo paveikslą Vilniaus šventovėje, o čia būtų pajūrio ir Žemaitijos Dievo Gailestingumo citadelė“.

Galima aukoti:

Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija, Atžalyno g. 4, Vydmantų k., Kretingos r.

Juridinio asmens kodas 192089856

Bankas DNB A. s. LT94 4010 0423 0141 2736

 

Budas.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode