Juose yra Dievas

 

Tegu tikintieji ištiria savo sielas, tegu išbando slapčiausius savo širdies jausmus; ir jeigu patikrinę savo sąžines jie suras turį bent kiek meilės vaisių, tegu neabejoja, jog juose yra Dievas. Užtat, kad vis daugiau vietos savyje skirtų šiam svečiui, tegu vis labiau atsiveria neišsemiamo gailestingumo darbams.

Jei Dievas yra meilė, broliška meilė turi būti begalinė, nes dieviškumas negali būti ribojamas jokiomis ribomis.

Tad, mylimieji, nors meilės darbams tinka bet kuris laikas, vis dėlto pastarosios dienos mus ypač tam ragina. Norintieji Viešpaties Velykas pasitikti pašventinta siela ir kūnu, tegu už vis labiau pasistengia įgyti šią malonę, kurioje slypi visų dorybių pilnatvė ir nustelbiama nuodėmių gausybė.

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo „Pamokslų“

Bernardinai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode