Mirė kardinolas Keeler

Ketvirtadienį, kovo 23 dieną mirė Baltimorės arkivyskupas emeritas kardinolas William Keeler. JAV episkopatas savo buvusį pirmininką mena kaip uolų ir džentelmeniško būdo ganytoją, kuris per šešis dešimtmečius kaip kunigas, arkivyskupas ir kardinolas nešė krikščioniško tikėjimo viltį į žmonių gyvenimus ir tiesė solidarumo tiltus į kitų konfesijų bendruomenes, tapdamas pripažintu ekumenizmo ir tarpreliginių santykių lyderiu. Kardinolas William Keeler buvo Jungtinių Amerikos Valstijų Vyskupų Konferencijos pirmininkas nuo 1992 iki 1995 metų.

Iš Pensilvanijos valstijos kilęs kardinolas William Keeler gimė prieš 86 metus, dirbo beveik trisdešimt penkerius metus valstijos sostinės Harisburgo vyskupijos kunigu, vicekancleriu, kancleriu, generaliniu vikaru, vyskupu padėjėju ir ordinaru. Kaip savo vyskupo sekretorius, dalyvavo Vatikano II Susirinkime, jo metu buvo šv. popiežiaus Jono XXIII paskirtas Susirinkimo patarėju. Šv. Jonas Paulius II savo pontifikato pradžioje Keeler paskyrė Harisburgo vyskupu padėjėju 1979, vyskupu 1983 metais ir perkėlė į seniausią JAV katalikų Bažnyčią Baltimorę paskirdamas arkivyskupu 1989 metais.

Baltimorėje kardinolas paliko ryškius pėdsakus švietimo, evangelizavimo ir pastoracinių darbų sferose, palaikė judėjimą „už gyvybę“, plėtė evangelizavimą parapijų bendruomenėse, padėjo parūpinti būstus daugeliui Marilendo benamių, išplėtė paramą šeimoms, atvėrė kelia jaunų žmonių tarnystei parapijose, prie bažnyčių įrengė takus neįgaliesiems, vienišoms motinoms įkūrė globos namus. Pasak JAV vyskupų konferencijos pirmininko kard. DiNardo, tikintieji tinkamiausiai pagerbs velionį kardinolą Keeler vykdydami jo vyskupišką šūkį „Dirbti evangelisto darbus“.

Popiežius Pranciškus kardinolo Keeler įpėdiniui Baltimorės arkivyskupui William Lori ir visiems jo kunigams ir tikintiesiems pareiškė užuojautą, pavedęs „sumanaus ir jautraus kardinolo Keeler sielą gailestingajai Dievo mūsų dangiškojo Tėvo meilei“, visiems gedintiems suteikė savo Apaštališkąjį palaiminimą. (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Kard. William Keeler - AP

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode