Informacinis pranešimas

 

 

Dėl teisės aktų pasikeitimų, nuo 2019-01-01 netekus galimybės finansuoti daugiabučių namų techninio prižiūrėtojo avarinės tarnybos paslaugų iš dar 2007 m. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtinto techninės priežiūros tarifo bei siekiant, kad nesutriktų avarijų lokalizavimo ir jų padarinių likvidavimo procesas, butų ir kitų patalpų savininkams buvo siūloma paslaugą finansuoti būtent šiam tikslui renkamomis kaupiamosiomis lėšomis. Tokią tvarką numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-04-15 nutarimas Nr. 390.

Apgailestaujame, kad dėl kai kurių nepamatuotų pasisakymų ir ypatingai neigiamų nuomonių eskalavimo socialiniuose tinkluose, taip pat pastebėto skirtingo teisės aktų nuostatų traktavimo, nusprendėme nutraukti balsavimo raštu procedūrą klausimu „Bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ilgalaikio plano bei kaupiamosios įmokos tarifo paskaičiavimo tvirtinimas“. Nuoširdžiai dėkojame visiems butų ir kitų patalpų savininkams, jau išsakiusiems savo nuomonę minėtu klausimu. Jūsų išreikštą nuomonę vertinsime kaip apklausą ir įmokų į kaupimo fondą neperskaičiuosime.

     Užtikriname, kad ir po 2019 m. sausio 1 d. avarijos ir gedimai administruojamuose namuose bus likviduojami ir būtinieji darbai bendrojo naudojimo inžinerinėse sistemose bus atliekami finansuojant juos teisės aktų nustatyta tvarka. Kadangi apie susidariusią padėtį dėl teisės aktų nekompleksinio ir neišbaigto keitimo esame informavę Aplinkos ministeriją ir Respublikinius būsto rūmus, lauksime kompetentingų institucijų sprendimų. Faktinės avarijų lokalizavimo ir padarinių likvidavimo išlaidos bus nustatyta tvarka dengiamos iš namų kaupimo fondų. Jeigu lėšų kai kurių namų kaupimo fonduose imtų trūkti, klausimą spręsime atskirai su kiekvieno namo butų ir kitų patalpų savininkais.

Tikimės, kad teisės aktų pertvarka pagaliau baigsis ir nusistovės nauja, tiek mums, tiek butų savininkams aiški ir vienareikšmiškai suprantama tvarka, kurios laikantis bus tęsiamas konstruktyvus bendradarbiavimas.

                                                                                  UAB „Admituras“ administracija

18-548

                     

                     

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode