Švęsti atlaidai ir pašventintas atnaujintas kryžius

Sekmadienį Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje (Mažeikių dekanatas) švęsti Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, bažnyčios šventoriuje pašventintas restauruotas kryžius.

Kelios intencijos

Atlaidus vedė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Darius Vazinskas, šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas. Mišių metu ir po jų giedojo parapijos ateitininkai.

Homilijoje kun. D. Vazinskas akcentavo angelų – pasiuntinių –misiją ir jų vaidmenį žmonių gyvenime.

Be kitų intencijų melstasi ir už keliautojus, vairuotojus bei žuvusius eismo įvykiuose – būtent jų paminėjimui skirtas rugsėjo paskutinis sekmadienis.

 

Po šv. Mišių klebonas kun. G. Lengvinas negailėjo padėkos žodžių visiems, prisidėjusiems prie atlaidų šventės – Pikelių bendruomenės aktyvui, bažnyčios tarnams, giedojusiems ateitininkams ir gausiai atlaiduose dalyvavusiems ne tik Pikelių, bet ir Mažeikių tikintiesiems.

Rugsėjo 29 d. minimi trys labiausiai gerbiami ir žinomi arkangelai: šv. Mykolas, šv. Gabrielius ir šv. Rapolas. Šventojo Rašto liudijimu šie arkangelai turi ypatingas misijas.

Atnaujintas kryžius

Bažnyčios šventoriuje pašventintas prieš kelis dešimtmečius pikeliškių Kesminų iniciatyva pastatytas, o dabar UAB „Elmaga“ atnaujintas kryžius. Už tai – bendrovės direktoriui Vitui Žąsinui ir darbuotojams nuoširdi klebono kun. G. Lengvino padėka.

Aktyvi Pikelių bendruomenė bažnyčios šventoriuje surengė agapę. Šventei palankus buvo ir oras.

Kiti atlaidai

Spalio 4 d. tikintieji kviečiami į Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kurioje bus švenčiami bažnyčios tituliniai – Šv. Pranciškaus Asyžiečio – atlaidai. Jų vedėjas – garbus svečias Vilniaus arkivyskupas augziliaras Darius Trijonis. Sumos (12 val. 30 min.) metu ir po jų giedos Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios grigališkojo choro ansamblis.

Atlaidų išvakarėse, spalio 3-iąją, po Tarptautinio meno festivalio koncerto, kuris prasidės 16 val. ir 18 val. vysk. D. Trijonio aukojamų šv. Mišių, per naktį, iki 8 val. šv. Mišių, bus adoruojamas Švč. Sakramentas. 

Tą dieną minėtina ir bažnyčios 15-ųjų konsekracijos metų (2005 m. spalio 9 d.) sukaktis.

Plačiau: http://budas.lt/regionu-naujienos/renginiai/40486-sv-pranciskaus-asyziecio-atlaidai

 

Ernestos Šneideraitytės nuotraukos 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode