Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniai džiaugiasi mokymusi iš namų

Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Nuotolinis mokymas – iššūkis visai mokyklos bendruomenei: administracijai, mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Jam buvo ruošiamasi dvi savaites – per mokinių pavasario atostogas. Anot Mažeikių Kalnėnų progimnazijos bendruomenės, pagrindinė problema ta, jog ne visi mokiniai turi nuotoliniam mokymui skirtą įrangą – kompiuterius, telefonus ar interneto ryšį.

Pirma diena sunki

Visos, ar bent dauguma mokymų, besiruošdamos nuotoliniam mokymui išklausė daug seminarų nuotolinio mokymo temomis. Iš anksto buvo numatyta nuotolinio mokymo tvarka, sudaryti sinchroninių, asinchroninių ir mišrių pamokų tvarkaraščiai.

Pirmoji nuotolinio darbo diena, anot progimnazijos bendruomenės, buvo sunki: nerimavo ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai, nes nesisekė prisijungti prie „EDUKA klasė“ mokymosi aplinkos ir prie elektroninio dienyno. Tačiau tai truko tik keletą pamokų. Antrąją nuotolinio mokymo dieną darbas jau vyko sklandžiau.

Kyla vienodos problemos

„Pagrindinė problema ta, kad dalis mokinių neturi nuotoliniam mokymui tinkamos kompiuterinės įrangos ir interneto ryšio. Kita problema – trūksta „gyvo“ mokytojų su mokiniais ir mokinių tarpusavio bendravimo, kurio niekas negali atstoti“, – Budas.lt teigė mokyklos atstovai.

Geriau mokytis dabar

Mokinių tėvų nuomone, nuotolinis mokymas progimnazijoje vyksta gerai. Anot jų, vaikai noriai dirba, atlieka visas užduotis, stropiai ir atsakingai ruošia pamokas, prisijungia numatytu laiku. Vieni tėvai mano, kad vaizdo pamokų pakanka, kitų nuomone – jų galėtų būti daugiau. Tėvai sako, kad vaikams geriau mokytis nuotoliniu būdu dabar, negu į mokyklą reikėtų eiti per vasaros atostogas.

Nereikia skubėti

„Vaikams patinka, kad pamokos prasideda vėliau ir niekur nereikia skubėti. Jie gali pasirinkti laiką, kada atliks užduotį ir dirbti savo tempu. Mokiniai, kurie vengdavo atlikti namų darbų užduotis, dabar jas noriai atlieka. Per vaizdo pamokas išgirsta daug įdomios informacijos“, – sakė progimnazijos pedagogai.

Anot mokinių, pamokos yra įdomesnės, jos greičiau praeina, pamokose jie jaučiasi drąsiau. Nuotolinis mokymas ypač patinka mokiniams, linkusiems dirbti individualiai. Taigi, vaikai prisitaikė prie esamos situacijos.

Krūvis padidėjo

Kaip teigė Kalnėnų progimnazijos bendruomenė, mokytojų darbo krūvis padidėjo, nes daugiau laiko skiriama pasiruošimui vaizdo pamokoms, skaitmeninio turinio ieškojimui ir ruošimui, mokinių darbų taisymui, bendravimui su jų tėvais: „Ypač stropiai mokytojams reikia ruoštis vaizdo pamokoms: efektyviai išnaudoti pamokos laiką, taikyti tinkamiausius mokymo metodus, atrinkti ir glaustai išdėstyti ugdymo turinį, kad mokiniai jį gerai suprastų. Yra keletas mokytojų, kuriems nuotolinis mokymas atrodo lengvesnis, nes nereikia eiti iš namų, nėra nei triukšmo, nei budėjimo, nei skubos.“

Svietimonaujienos.lt nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode