Petreikis

Biudžeto svarstymas aštresnių diskusijų nesukėlė

Gražina VERŠINSKIENĖ

2019 m. vasario 22 d. paskutiniame šios kadencijos Savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo 24 tarybos nariai, patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas. Šių metų biudžeto pajamos nežymiai viršija išlaidas, nes planuojama skolintis lėšų vandentvarkos projektams įgyvendinti. Tarybai buvo pateikti 24 darbotvarkės klausimai ir viena informacija.

Pasiūlymų nesulaukė

Pranešėja, Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė, priminė, kad su Biudžeto projektu galėjo susipažinti visuomenė ir pateikti savo pasiūlymus bei pastabas, taip pat jis buvo svarstytas visuose tarybos komitetuose. Atlikti pakeitimai svarstymo metu, nes sulaukta nemažai paraiškų, kurios patenkintos tik apie 7,4 proc.Nesulaukta visuomenės pasiūlymų, nesukėlė ir aštresnių tarybos narių diskusijų.

Pajamos ir asignavimai

Šių metų biudžeto pajamos siekia beveik 62,2 mln. eurų, o asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – kiek daugiau nei 63 mln. eurų. Pasak pranešėjos, biudžetas subalansuotas. Didžiąją dalį, beveik 29 mln. eurų, sudaro gyventojų pajamų mokestis, per 24 mln. eurų – dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų, biudžetinių įstaigų pajamos sudaro per 2 mln. eurų. Metų pradžios likutis, t. y. nepanaudotos lėšos – beveik 2,5 mln. eurų.

Palyginus su 2018 m. padidėjo asignavimai socialinės paramos programoms įgyvendinti, ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos programoms, nežymiai sumažėjo infrastruktūros objektų plėtros, priežiūros ir modernizavimo programoms. Didžiausias augimas pastebimas investicijų programoms.

Analizuodama pagal funkcijų grupes, vedėja akcentavo, kad didžioji dalis tenka švietimui (per 29 mln. eurų), socialinei apsaugai (beveik 8 mln. eurų). Be to, įtakos turi ir žymus darbo užmokesčio augimas.

Sulaukta ir kritikos

Tarybos narys Virgilijus Eidimtas kėlė klausimą, kodėl biudžete nenumatytos lėšos Sporto komplekso statybai. Sigitas Kaktys pasigedo informacijos, kiek skirta smulkiajam ir vidutiniam verslui, investicijų skatinimo plėtrai, ir siūlė nepritarti 2019 m. biudžetui, nes jis, pasak jo, neturi vizijos, neužtikrina plėtros net ir gyvybiškai būtinoms programoms finansuoti. „Prieš“ balsavus keturiems ir vienam susilaikius, 19 balsų 2019 m. biudžetas patvirtintas.

Pasigendama kompetencijos

                     

Didesnių diskusijų sukėlė Savivaldybės mero patarėjo Virgilijaus Radvilo pristatyta Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros Mažeikių rajone programa 2019–2021 metams. Vieni tarybos nariai džiaugėsi, kad tai pradžia pritraukti jaunimą, kiti kritikavo, kad programa daugiau skirta tik verslo parkui reikalingai žemei įsigyti. Dauguma pritarė šiai programai (21 balsavo „už“, 3 susilaikė).

Kliuvo politikams ir Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyr. specialistės Justinos Ungeitės pristatyta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmata. Konservatorius S. Kaktys pasigedo konkretumo, kaip ši programa padės mažinti sergamumą, didėjantį dėl oro užterštumo. Tarybos narėms Linai Rimkienei bei Laimai Nagienei užkliuvo faktas, kad tokios sumos (50 tūkst. eurų) skiriamos Mažeikių ligoninės želdinių tvarkymui. L. Nagienė atkreipė dėmesį, kad kai kurie skyriai, tarp jų ir Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyrius, programos rengimui samdo kitas įstaigas. Jai paantrino ir S. Kaktys, kuris akcentavo, jog tai rodo Savivaldybės skyrių gebėjimų trūkumus, todėl reikėtų pagalvoti apie darbuotojų atestaciją.

Pavesta atlikti auditą

Tarybos nariai pavedė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti UAB „Tavo pastogė“ sudaromų netarnybinių automobilių nuomos sandorių ir šių automobilių naudojimo auditą.

Patvirtinta rezoliucija ir paskirtos premijos

Išklausiusi išsamų Mažeikių muziejaus direktoriaus Vaidoto Balzerio pranešimą taryba pritarė rezoliucijai „Dėl Mažeikių rajono savivaldybei svarbių istorinių datų įteisinimo“, pagal kurią Mažeikių miesto įkūrimo data laikyti 1920 metus, nes tų metų kovo 1 d. išrinkta pirmoji miesto taryba.

Savivaldybės apdovanojimų komisijos teikimu, taryba patvirtino premijas: rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos 1 000 eurų premija skirta Rūtai Končiutei-Mačiulienei, Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, už rašytojos atminimo puoselėjimą, labdaringos, kultūrinės, švietėjiškos veiklos tęsimą. Mažeikių krašto kultūros 1 500 eurų premija – Ramunei Zelbienei, Mažeikių choreografijos mokyklos mokytojai ekspertei, už kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Neišvengta ir apsižodžiavimo

Daug dėmesio ir ilgesnio pristatymo sulaukė Kontrolės komiteto 2018 metų ataskaita, kurią pateikė pirmininkas Paulius Auryla, šiam komitetui vadovavęs 4 kadencijas. Pasidžiaugęs, kad netapo valdomu įrankiu, neslėpė ir nuoskaudos, kad ginant viešąjį interesą jie dėl savo darbo turi aiškintis teismuose. „Porą kartų mačiau, kas man nepatiko, likus iki posėdžio kokioms 2 min., grupelė žmonių išeina iš mero kabineto ir ateina į posėdį. Kyla klausimas, ką mes čia benutarsim, jeigu viskas jau nutarta prieš posėdį – posėdis prieš posėdį. Manau, čia demokratijai lyg ir akibrokštas. To neturėtų būti“, – savo pastebėjimais pasidalijo P. Auryla.

„Kadangi buvau paminėtas, kad prieš posėdį pasikviečiu komiteto narius ir duodu nurodymus – tikrai to nebuvo, galite paklausti bet kurio komiteto nario, kokį nurodymą aš buvau davęs. Tai yra netiesa. Noriu pasakyti, kad nesu davęs nei Etikos komisijai, nei Kontrolės komitetui jokių nurodymų. Jie visi yra laisvi ir aš negalėčiau jų paveikti, sakydamas priimti vienokį ar kitokį sprendimą“, – savo nuostatą išsakė meras Antanas Tenys.

Patvirtinus Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programą, buvo išklausyta informacija dėl Pensijų įstatymo pasikeitimo ir pensijų kaupimo fondų, kurią pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus direktorė L. Nagienė.

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode