Tomografas – ligoninės išsigebėjimas?

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Gruodžio 14 d. vyko paskutinis šių metų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame iš 27 tarybos narių dalyvavo 22. Daugiausia diskusijų ir aštrių pasisakymų išsakyta dėl kompiuterinio tomografo pirkimo.

 

Pirks tomografą

VšĮ „Mažeikių ligoninė“ numato pirkti kompiuterinį tomografą, kurio kaina apie 600 tūkst. eurų. Pusę sumos žada skirti pati ligoninė, kitą dalį įsipareigojo pridėti Savivaldybė. Pristatant sprendimo projektą tiek komitetų posėdžiuose, tiek Tarybos posėdyje kilo diskusijų. Savivaldybės meras Antanas Tenys ir administracijos direktorius Broniu Kryžius tvirtino, kad pirkti būtina, nes, jei Mažeikių ligoninė nesirūpins specialistais ir kokybiška įranga, gali ją tekti uždaryti. Jų mintims pritarė ir Tarybos narė Laima Nagienė, teigdama, kad reikia leisti ligoninei pačiai užsidirbti, o neatiduoti pinigų privatininkams.

Tarybos narys Sigitas Kaktys siūlė ir toliau nuomoti patalpas šią paslaugą teikiančiam „Žemaitijos diagnostikos centrui“. Pasak jo, taip būtų pigiau, o skiriamus pinigus tomografui įsigyti būtų galima panaudoti keliant medicinos darbuotojų atlyginimus: „Pridėtinę vertę sukuria ligoninės darbuotojai, tai gal reikėtų pagalvoti apie didesnį atlyginimą, o ne akcentuoti brangios įrangos pirkimą“. Pasak jo, vertėtų atkreipti dėmesį galbūt į ydingą ligoninės administravimą. Tarybos narė Lina Rimkienė pastebėjo, kad medikai išvyksta dirbti kitur ne dėl aparatūros stygiaus ir atlyginimo dydžio, o dėl ciniško ir nepagarbaus su jais vadovo elgesio.

Ligoninės direktorius Albinas Lidžius tvirtino, kad dabartinis kompiuterinis tomografas, su kuriuo privatininkai teikia paslaugas morališkai pasenęs, todėl jį būtina keisti. Teigiama, kad taip esą bus užtikrintas nemokamas kompiuterinės tomografijos paslaugų teikimas pacientams. Kai kurie politikai kelia klausimą, koks būsiąs skirtumas. Pasak jų, ir dabar turintieji gydytojo siuntimą buvo tiriami be mokesčio. Be to, ligoninė nuomodama patalpas kompiuterinio tomografo paslaugą teikiančiai gydymo įstaigai uždirbdavo nemenkus pinigus, o šiuo atveju brangiai kainuos ne tik pats tomografo įsigijimas, bet ir nuolatinė jo priežiūra.

Susilaikius 3Tarybos nariams, 19 balsavus „už“ sprendimui pritarta.

 

Paskirta nauja direktorė

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Meilutę Paulauskaitę skirti nauja lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktore. Ji tęs daugiau kaip tris dešimtmečius šiai įstaigai vadovavusios Irenos Petrutienės darbus. M. Paulauskaitė trejus metus dirbo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje pradinių klasių mokytoja.  

 

Pritarta projekto įgyvendinimui

Plinkšių globos namų bendruomenė pateikė prašymą leisti įgyvendinti projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Juo siekiama teikti kuo kokybiškesnes paslaugas senyvo amžiaus asmenims, mažinti socialinę atskirtį. Rajono politikai tam pritarė vienbalsiai.

 

Patvirtinti aprašai, planai ir jų koregavimas

Tarybos posėdyje patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas, miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas, Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas bei pakeistas 2018 metų savivaldybės biudžetas.

 

Nuspręsta pirkti, perduoti turtą

Rajono politikai vienbalsiai pritarė Mažeikių rajono ugniagesių komandos pateiktam prašymui pirkti lengvąjį automobilį, kurio kaina – 12,4 tūkst. eurų (be PVM). Taip pat pritarta pratęsti panaudos sutartis dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Plinkšių globos namams ir Renavo dvaro sodybai.

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode