SSC

Taryba pritarė daugeliui sprendimų

 

Rugpjūčio 31 d. vyko Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Apsvarstytas 31 klausimas, pateikta informacija apie savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymą bei 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų įsisavinimą savivaldybėje. Posėdyje iš 27 Savivaldybės tarybos narių dalyvavo 23. Komitetų posėdžiuose dalyvavę ir sprendimų projektus jų metu išanalizavę Tarybos nariai daugeliui sprendimų pritarė vienbalsiai.

 

Sumažintas mokestis

Svarstytas  klausimas dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo Mažeikių rajono savivaldybėje 2018 metais. Politikų sprendimu, 50 procentų sumažintas žemės ir valstybinės žemės nuomos mokestis už žemės ūkio paskirties sklypus (paskirties kodas 610, išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus), esančius Mažeikių rajono savivaldybėje, žemės ūkio subjektams 2018 metais. Šis sprendimas netaikomas apleistiems žemės sklypams ir turintiems įsiskolinimų už praėjusius mokestinius laikotarpius.

Pritarė vienbalsiai

Vienbalsiai Tarybos nariai pritarė sprendimams dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nustatymo,  dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo, dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Mažeikiuose“ rengimui, įgyvendinimui, dėl pritarimo taikos sutarties sudarymui, dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pareigybių, skirtų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, skaičiaus patvirtinimo, dėl Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš pajamų savarankiškoms funkcijoms atlikti, skaičiaus nustatymo, dėl pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės ir Klaipėdos valstybinės kolegijos bendradarbiavimo sutarčiai.

Priimti sprendimai dėl UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio nustatymo, dėl artezinio gręžinio Žemalės kaime, Mažeikių rajone, pirkimo, dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Viešajai bibliotekai, dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties su Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centru pratęsimo ir papildymo, dėl turto nuomos ne konkurso būdu, dėl Savivaldybės būsto pardavimo, dėl buto pirkimo, dėl mokyklinių autobusų perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir kitais klausimais.

Savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode