Karalaite
Poniai

Kompiuterinės tomografijos paslaugos Mažeikiuose pakibo ant plauko

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

 Jau dešimti metai, kai VšĮ Mažeikių ligoninė, pritarus Mažeikių rajono savivaldybei, nuomoja patalpas UAB „Žemaitijos Medea klinika“, kuri kompiuteriniu tomografu teikia diagnostikos paslaugas pacientams. Išaiškėjo, kad 2009 metais sudaryta jungtinės veiklos sutartis – neteisėta. Gresia pacientams likti be svarbaus tyrimo.

Sutartis negalima

Trečiadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto posėdyje Savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Romualdas Milevičius pateikė pagal šių metų liepą gauto Ekonomikos komiteto prašymą patikrinti sandorio pagrįstumą ir teisėtumą atlikto ribotos apimties tyrimo dėl minėtos sutarties sudarymo išvadą: „2009 m. liepos 15 d. jungtinės veiklos sutartis tarp VšĮ Mažeikių ligoninė ir UAB „Žemaitijos Medea klinika“ buvo sudaryta nesilaikant LR teisės aktų reikalavimų.“

Savivaldybė pritarė, nepaisydama įstatymo

Dar 2009 m. gegužės mėnesį Mažeikių rajono ligoninės direktorius Albinas Lidžius raštu kreipėsi į tuometinį Savivaldybės merą Vilhelmą Džiugelį, prašydamas skubos tvarka sušaukti Tarybos posėdį, kuriame būtų priimtas sprendimas leisti sudaryti anksčiau minėtą sutartį kompiuterinio tomografo paslaugai teikti, o sugedusį ligoninės kompiuterinį tomografą leisti parduoti aukciono būdu.

Tų pačių metų birželio 5 d. jungtiniame Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio bei Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetų posėdyje nutarta pritarti bendradarbiavimo sutarčiai ir tolesnę sutarties projekto vykdymo eigą perduoti Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui. Po poros savaičių Turto valdymo skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas B. Kryžiui raštu patvirtino, jog bendrai veiklai tarp šių gydymo įstaigų nėra prieštaravimų ir kad tokią sutartį šalys galėtų pasirašyti. Tų pačių metų liepos 15 dieną sutartį Mažeikių ligoninės ir „Žemaitijos Medea klinika“ vadovai – A. Lidžius bei Vanda Bučienė – pasirašė. Suteikta bendrovei teisė naudotis 48,34 kv. m ploto patalpomis, esančiomis Mažeikių ligoninėje, kurios nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, o 2009 m. lapkričio 2 d. pagal panaudos sutartį perduotos Mažeikių ligoninei. Tuo metu galiojęs Savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas draudė savivaldybių turtą perduoti kitiems asmenims jungtinei veiklai.

Sveikatos komiteto posėdyje kaltų ieškota tarp juristų ir pavesta Teisės skyriui spręsti dėl sutarties nutraukimo, nenutraukiant gyvybiškai svarbios paslaugos teikimo pacientams.

Autorės nuotrauka

Powered by BaltiCode