Karalaite
Poniai

Šventė Dauginiuose

 

Gražų gegužės 13-osios sekmadienį, švęsdami visus metus Lietuvos šimtmečio šventę, Dauginių, Kapėnų, Tučių, Pievėnų kaimų gyventojai susirinko į Šv. Stanislovo atlaidus ir kartu paminėti bažnyčios pašventinimo 75- ąsias metines.

Šv. Mišias aukojo kunigas Saulius Styra ir Viekšnių parapijos klebonas kun. Kęstutis Zybartas. Šventėje dalyvavo Dauginių bei Kapėnų bendruomenių nariai, poetai iš Mažeikių menų studijos ,,Erdvė“ Vilija Imbrienė ir Liucija Jagielienė, Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio nariai ir jų vadovė Janina Butnorienė.

Dauginiai – mažas kampelis Lietuvos padangėje, bet jis mums toks mielas, savas ir brangus. Laikas bėga kaip srauniosios Virvytės vanduo. Jo nesugrąžinsi, tik mintimis į praeitį sugrįši kalbėdamas apie nusipelniusius savo kraštui žmones, gerus darbus, mielas vietas.

Dauginiuose bažnyčią buvo nuspręsta statyti todėl, kad per atlaidus žmonėms būdavo sunku pasiekti Viekšnių, Tryškių, Šiaudinės bažnyčias. 1942 m. Telšių vyskupas J. Staugaitis pasikvietė Tryškių kleboną kunigą P. Baltrumą ir paprašė pastatyti Dauginiuose bažnyčią. 1943 m. rugsėjo19 d. Dauginių bažnyčią pašventino vyskupas Vincentas Borisevičius, suteikdamas šventojo Stanislovo vardą. Čia per metų tėkmę yra dirbę kunigai Jukna, Virkutis, Veselis, Sova, Vaitiekaitis, Sirtautas, Šlepevičius, Žulpa, Kęstutis Zybartas ir 15 metų jau dirbantis Saulius Styra.

Šventės, kurią vedė Rima Bučienė, Liucija Jagielienė, Janina Butnorienė, metu apdovanoti aktyviausi bažnyčios pagalbininkai ir karito atstovai. Skambėjo V. Imbrienės, J. Butnorienės ir Aurelijaus Butnoriaus bei abiejų klubų narių skaitomos eilės.

Labai dėkojame Staškauskų šeimai ir jos pagalbininkams už tradicinį skanų „kugelį“ ir vaišes bei pagalbą, visiems, padėjusiems pasiruošti šiai gražiai šventei. Taip pat dėkojame už dovanas ir gėles Dauginių bažnyčios prižiūrėtojai ir padėjėjai Emilijai Akavickienei.

Liucija JAGIELIENĖ ir Dovilė AUGUSTINIENĖ

Powered by BaltiCode