SSC

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21)

 

Štai ir vėl Sekminės! Tai metas, kai užbaigiame velykinį laikotarpį ir grįžtame į eilinį bažnytinį metų laiką. Sekminių dovana Bažnyčiai yra Šv. Dvasios nužengimas ant mokinių ir Švč. Mergelės Marijos. Šv. Dvasios dovanos yra šios: Žinojimo, Išmanymo, Išminties, Patarimo, Dievo baimės, Stiprybės ir Pamaldumo dovana. Visa tai įvyko penkiasdešimt dienų po Kristaus Prisikėlimo iš numirusių. Velykiniu laikotarpiu išgyvenome Kristaus Kančios, Mirties, Prisikėlimo, Žengimo į Dangų ir Šv. Dvasios atsiuntimo slėpinius. Nepamirština, kad Sekminės – tai Bažnyčios gimtadienis, kai šv. Petras, įkvėptas Šv. Dvasios, atvertė į krikščionybę pirmuosius tris tūkstančius klausytojų. Sekminių stebuklas, įvykęs prieš du tūkstančius metų, mus kviečia tęsti šv. Petro misiją, dalinantis tikėjimo slėpiniais čia ir dabar kiekvieno iš mūsų gyvenamoje aplinkoje ir artimiausių žmonių rate.

Kartą dvasinio atsinaujinimo konferencijoje vienas pamokslininkas gavo užklausimą iš tikinčios moters, kuri buvo labai susirūpinusi: ką jai daryti, kaip geriau prisidėti prie Bažnyčios misijos, kai ji šiuo metu yra net dvylikos vaikų mama ir todėl labai užimta su vaikais ir namų ūkiu. Pamokslininkas tada jai atsakė: „Kaip nuostabu, kaip gražiai Dievas veikia Jūsų gyvenime, nes jau dabar jūs turite pirmą savo dvylikos žmonių bendruomenę. Nuo jos ir derėtų pradėti savo misijinę veiklą.“

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode