Mažeikių ligoninės pirkimuose – aibė pažeidimų

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

Dar praėjusių metų pabaigoje „Būdas žemaičių“ rašė, kad tiriamas Mažeikių ligoninės viešųjų pirkimų skaidrumas. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadas: nustatyti net 5 įstatymo straipsnių pažeidimai.

Į pradžią

VšĮ Mažeikių ligoninė, perkanti maisto tiekimo paslaugas iš VšĮ „Kretingos maistas“, su pastarąja sudarė dvi sutartis: 2015 m. sausio 2 d. pirko ligonių maitinimą, tų pačių metų vasario 27 d. – indų atnešimą, išnešimą ir suplovimą.

Sveikatos apsaugos ministerija gavo skundą, kuriame rašoma, kad, laimėjus pirkimą, 2015 m. sausio  2 d. VšĮ „Kretingos maistas“ ir VšĮ Mažeikių ligoninė pasirašė Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį: „Neatsižvelgiant į tai, kad VšĮ Mažeikių ligoninė, įvykdžiusi pirkimą, pasirašė Maitinimo sutartį ir įsigijo ligonių dietinį maitinimą, į kurio kainą turėjo būti įskaičiuotos visos su ligonių maitinimu susijusios paslaugos teikėjo išlaidos, VšĮ Mažeikių ligoninė ir VšĮ „Kretingos maistas“ 2015 m. vasario 27 d. pasirašė Paslaugų sutartį, pagal kurią VšĮ „Kretingos maistas“ įsipareigojo suteikti Paslaugų pirkėjui pagaminto ir į VšĮ Mažeikių ligoninė skyrių pristatyto maisto išdalinimo ligoninės pacientams palatose; nešvarių/panaudotų indų plovimo, sausinimo ir sandėliavimo paslaugas. <...> Paslaugų sutarties vertė  – 147825 eurai. Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ Mažeikių ligoninė su VšĮ „Kretingos maistas“ pasirašė Maitinimo sutartį, į kurios kainą turėjo būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su pacientų dietiniu maitinimu, akivaizdu, kad VšĮ Mažeikių ligoninė su VšĮ „Kretingos maistas“ pasirašyta Paslaugų sutartis neteisėta, valstybei daranti 147825 eurų žalą.“ Skundas persiųstas Mažeikių rajono savivaldybei.

Pradėti tyrimai

2017-ųjų gruodį Viešųjų pirkimų ir Mažeikių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pradėjo tyrimą dėl galimai neskaidraus Mažeikių ligoninės pirkimo, susijusio su viešojo maitinimo paslaugų teikimu. Savivaldybėje tam sudaryta speciali komisija.

Mažeikių ligoninės direktorius Albinas Lidžius tąkart „Būdui žemaičių“ teigė, kad dėl tyrimo eigos ir išvadų nesibaiminantis.

Gautos išvados

Šių metų balandžio 24 d. Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvadose konstatuojama, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, 9 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 11 dalies), 85 straipsnio 2 dalies bei 92 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) pavėluotai – 2015 m. kovo 16 d. – paviešinta sutartis, kai ji pasirašyta 2015 m. vasario 27 d. Nustatyta, kad faktiškai į ligoninės skyrius maisto išdalinimo, nešvarių indų plovimo paslaugos ligoniams tiekėjas neteikė, nors tai buvo įsipareigojęs sutartimi, o tą darė ligoninės personalas. Taip pažeistas nustatytas pirkimo tikslas, neracionaliai panaudotos lėšos, pasirinktas netinkamas pirkimo būdas, apribojant kitų tiekėjų dalyvavimą konkurse, pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo principai. Nustatyta, kad antrosios sutarties planuojama vertė – 58 tūkst. eurų be PVM, tačiau faktiškai suteiktų paslaugų apimtis siekia 106 280,40 euro be PVM. Tai viršijo įstatyme nustatytą mažos vertės pirkimo vertę. Be to, nepateikti dokumentai, pagrindžiantys šio pirkimo pasirinkimo būdą ir kt.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode