DofE Lietuva regioninė konsultacija Mažeikiuose

 

Gražina VERŠINSKIENĖ

Balandžio 27 d. Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko pirmoji DofE tarptautinių apdovanojimų programos regioninė konsultacija. Ši programa skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų, jos esmė – įveikti asmeninius iššūkius, kurie suteiktų jauniems žmonėms gyvenimiškų įgūdžių, ugdytų drąsią, atsakingą ir visapusišką asmenybę, prisidedančią prie visuomenės gerovės.

Dalyviai iš aplinkinių rajonų

Konsultacijoje dalyvavo DofE vadovės ir žygio dalies vadovės iš Šiaulių, Panevėžio, Šeduvos, Joniškio, Ventos, Skuodo ir Mažeikių, kurios pasidalino DofE programos įgyvendinimo patirtimi savo mokyklose.

Rasa Kuprytė iš Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pasidžiaugė, kad dabar šioje programoje dalyvauja 13 mokinių, o pradėjo nuo keturių. Pasak jos, pritraukti naujų narių padėjo pačių dalyvių kalbėjimas mokiniams apie veiklą, veiklos viešinimas matomose vietose, kalbėjimas su tėvais, o svarbiausia – patiems tikėti programa. Taip pat paminėjo ir mokinių motyvus, atvedusius į šią veiklą – lyderių siekis aprėpti kuo daugiau veiklų, kiti ateina vedini noro, kad juos pastebėtų. Dėliodama šios programos pliusus, atkreipė dėmesį, kad ši tarptautinė programa susijusi su mokyklos strateginiais tikslais, o mokiniams suteikiama galimybė kūrybiškumo, patirties mokytis ne klasėje.

Irena Vidžiūnienė iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos apie DofE programą mokiniams kalbėjo klasės valandėlių metu, įsitraukė ir kiti mokytojai – rezultatas akivaizdus – 34 dalyviai. Taip pat pažymėjo, kad kai kuriems iššūkiu tapo ir kalbėjimas viešai, ir žygiai gamtoje, šiek tiek strigo savanorystės sritis, bet rado savo nišą – savanoriavimas sporto renginiuose. Akcentavo ir pridėtinę vertę mokyklai – tai bendruomenės tvirtinimas, įsiliejimas į tarptautinius vandenis, galimybė vaikams pateikti platesnes neformaliojo ugdymo pasirinkimo galimybes.

Apie žygių teikiamą naudą pasakojo Justina Vyšniauskaitė, „DofE“ apdovanojimų programos žygių koordinatorė, kuri ir pati į ugdomąsias veiklas įsitraukė dar pradinėse klasėse. Kalbėdama apie iššūkius, paminėjo, kad svarbus ir pasiruošimas žygiams, ir veiklos pateikimas bendruomenei. Minėdama programos privalumus, pažymėjo, kad tai aktualu jų tolesniame gyvenime – išmoksta išlikimo taisyklių, mokosi, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą, susipažįsta su rizikos valdymu, įgyja navigacijos įgūdžių, skatinamas komandinis darbas. Svarbiausia – tobulinami asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai.

 

Kita konsultacija – Šiauliuose

 

Vėliau darbas persikėlė į neformalią aplinką, kur toliau buvo gvildenamos įvairios temos, dalijamasi problemomis, jų sprendimo būdais. „Džiaugiamės, kurios dalyvavo konsultacijoje, kėlė klausimus, tikimės, kad išgirdo atsakymus, dalinosi patirtimi, susipažino ir bendravo. Smagu, kad kitai regioninei konsultacijai į savo mokyklą pakvietė Šiaulių Medelyno progimnazijos DofE vadovės, todėl rudenį susitiksime Šiauliuose“, baigdama konsultaciją kalbėjo Laura Martusevičienė, Edinburgo hercogo apdovanojimų programos koordinatorė.

Truputis istorijos

Programos koordinatorė L. Martusevičienė pateikė ir keletą istorijos faktų. DofE apdovanojimų programa buvo sukurta 1956 metais, bendradarbiaujant Edinburgo hercogui princui Filipui ir vokiečių edukologui Kurt Hanui. Lietuvoje programa pradėta 2006 m. Jos didenybės karalienės Elžbietos II vizito Lietuvoje metu.

Daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių iš daugiau nei 130 pasaulio šalių yra dalyvavę šioje programoje. Šiuo metu visoje Lietuvoje programą įgyvendina 62 mokyklos ir kitokio tipo su jaunimu dirbančios organizacijos (kolegija, atviras jaunimo centras, neformaliojo vaikų ugdymo centrai).

Struktūra ir veiklos

DofE apdovanojimų programos veiklas jaunimas atlieka laisvalaikiu, o už programos įgyvendinimą atsakingi mokytojai stebi ir fiksuoja jų pasiekimus. Mokinių pasiekimai vertinami trimis programos lygiais, kuriuos įveikus gaunamas atitinkamas apdovanojimas. Aukso lygis trunka ilgiausiai ir yra sunkiausiai pasiekiamas, todėl dažniausiai jaunimas pradeda nuo bronzos lygio ir toliau siekia sidabro bei aukso.

Jaunimas, dalyvaudamas programoje, vykdo šias veiklas: aktyvi veikla, savanorystė, žygiai gamtoje, įgūdžių lavinimas, rezidavimo projektas.

DofE programos naudą suvokia ir mokiniai. Jos metu vyksta gyvenimo planavimo įgūdžių ugdymasis (karjeros planavimas); socialinių-emocinių kompetencijų plėtojimas, kuris įvertinamas oficialiai, įteikiant tarptautinį apdovanojimą plačiai žinomą ir pripažįstamą pasaulyje; individualios pažangos augimas; pridėtiniai balai stojant į daugelį Jungtinės Karalystės universitetų.

Nauda mokyklai

Mokyklos, įsitraukusios į šią programą, taip pat sulaukia įvertinimo: DofE programa padeda pripažinti organizacijoje vykdomą veiklą tarptautiniu mastu, parodo neformaliojo ugdymo veiklos vykdymo kokybės standartą (tik licencijuotos organizacijos gali vykdyti programą).

Organizacijos darbuotojams sudaromos galimybės dalyvauti tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, stažuotėse ES valstybėse ar net už Europos ribų.

Programos vadovai, žygio vadovai, koordinatoriai reguliariai dalyvauja akredituotuose progresyviuose mokymo kursuose.

Patikrinti patirties ugdymo metodai randa vietą jaunimo asmenybės ugdymu besirūpinančioje mokykloje.

Padidėja tėvų įsitraukimas.

Atsiliepimai

Mažeikių Gabijos gimnazijos DofE vadovė Redina Dirginčienė: „Manau, kad DofE atitinka visus tris reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai: kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir komandinis darbas. Gabijos gimnazijoje turime dvylika DofE dalyvių, kiekvienas dirba savo tempu. Siekia savo tikslų ir dar užtai gauna apdovanojimus. Manau, kad DofE – tai asmenybių ugdymo programa, šito stokojama šiuolaikinėje visuomenėje, nes visi nori slėptis minioje.“

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos DofE vadovė Rima Kesminienė: „Manau, kad mokykla turėtų būti labiau panaši į DofE programą. Mano akimis, DofE programa iškelia nemažą iššūkį, bet kartu ir suteikia visą reikiamą pagalbą jų įveikimui. To labiausiai pasigendu švietimo sistemoje, į kurią nedvejodama įtraukčiau ne vieną ir ne dvi DofE programos veiklas. Labai smagu savo gyvenime sutikti programą, kurioje susiejant norą mokytis, keliauti, savanoriauti ir aktyviai gyventi kruopščiai apgalvojus kiekvieną veiklą, iškyla daug ateities vizijų ir motyvų. Ką darau, jog to pasiekčiau? Pradedu statyti ateities pamatus jau dabar! Patikėjau šia programa ir jos praktine nauda iš karto, kai tik labiau į ją įsigilinau. Stengiuosi, kad ja patikėtų ir gyvenimo kelią bepradedantis jaunas žmogus. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi būdama šios programos dalimi, kad esu šios programos vadovė ir turiu galimybę jaunam žmogui padėti atrasti vis įvairesnes veiklas, galinčias parodyti naujus ir naudingus dalykus, kurių galbūt nereikės egzaminui, bet tikrai prireiks gyvenime. „Užkopus į didžiulį kalną, pamatai dar daugiau kalnų, į kuriuos galėtum įkopti“ – Nelsonas Mandela.“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode