SSC

Taryboje patvirtintas darnaus judumo planas

 

Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje iš 27 Tarybos narių dalyvavo 22, svarstyti 37 klausimai, daugumai jų pritarta vienbalsiai. Patvirtintos aštuonios 2018–2020 metų programos. Daugiausia dėmesio susilaukė Mažeikių miesto darnaus judumo planas.

 

Didesniems miestams bei kurortams

Savivaldybės Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus vedėja Sandra Ramanauskienė informavo, kad darnaus judumo planai rengiami miestams, kuriuose daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, bei šalies kurortams: „Planas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą, kurio rezultatas – užtikrintas patogus ir aplinkai draugiškas susisiekimas, pagerinta eismo sauga bei padidintas miesto aplinkos patrauklumas. Parengtame plane išanalizuota esama judumo situacija mieste, parengti 2 judumo mieste variantai, numatytas veiksmų planas iki 2020 metų bei atliktas ekonominis vertinimas. Šio plano pagrindu bus sudarytos galimybės planingai diegti darnaus judumo priemones Mažeikių mieste, įgyvendinti ES struktūrinių fondų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamus projektus.“

Tarybos narys Sigitas Kaktys teigė suprantąs, kad planas nėra tuščia vieta, tačiau prašė paaiškinti, kur yra problema, kad Ventos, Laisvės gatvės piko metu visiškai užkemšamos, o šviesoforai veikia netgi naktį, kai nėra automobilių.

     Pasak UAB „Atamis“ atstovo Žilvino Grabausko,visi pakeitimai tam tikrą laiką nepatogūs gyventojams: „Šiuo metu didžiausia problema per miesto centrą pereinantis geležinkelis, tam sprendimui numatyti įrengti tiek pėsčiųjų, tiek automobilių viadukai. Dėl Laisvės gatvės, numatyta sumažinti šviesoforų skaičių iki dviejų ir pateikta vizija šią gatvę padaryti prioritetinę pėstiesiems ir dviratininkams.“

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius pateikė pastabą, kad Ventos–Gamyklos gatvių sankryžoje negali pravažiuoti autobusai, bei teiravosi, ar plano rengėjai atkreipė į tai dėmesį. „Matau, kad kalbate vėjus, norite pasiimti pinigus ir Tarybos nariams įkišti kažkokią pigieną.“

     Ž. Grabauskas tikino, kad judumo planas – strateginis dokumentas, nukreipiantis, kaip miestas turėtų vystytis. Jei autobusas netelpa toje gatvėje, pasak jo, turi būti numatyta tos gatvės rekonstrukcija. „Planas nėra specialusis ir nedetalizuoja konkrečių veiksmų“, – teigė  UAB „Atamis“ atstovas. S. Ramanauskienė pabrėžė, kad planas labai reikalingas ir jį patvirtinti būtina. „Neturint darnaus judumo plano iki 2030 metų mūsų mieste nebus galima įgyvendinti nė vieno su susisiekimu susijusio projekto, t. y. ir elektromobilių stotelės, ir ekologiški autobusai, automatizuotas automobilių srauto diegimas ir Pavenčių gatvės du projektai. Manau, projektų ateityje atsiras dar ne vienas“, – kalbėjo S. Ramanauskienė.

      19 balsavus už, 3 susilaikius, planui pritarta.

Kiti klausimai

      Posėdyje taip pat pritarta sprendimams dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo, dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių 2018 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo. Išklausyta informacija dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų įsisavinimo Mažeikių rajono savivaldybėje.

Vaida GALDIKĖ

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode