Petreikis

Tarybos posėdyje priimti sprendimai

Penktadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 39 klausimai ir priimti sprendimai, išklausytos dvi informacijos. Posėdyje dalyvavo 21 Tarybos narys iš 27, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės Telšių apskrityje atstovė Loreta Bagdonavičienė.

Svarstė įvairius klausimus

Tarybos posėdyje išklausius pranešimus, pritarta Mažeikių rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo praėjusių metų ataskaitai, dalyvauti projektuose „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione“. Patikslinta keletas ankstesnių Tarybos priimtų sprendimų, diskutuota dėl UAB „Mažeikių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir kt.

 

 Aptarė švietimo problemas

Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė pateikė sprendimo projektą dėl Savivaldybės kultūros veiklos ir sporto programos patikslinimo.

Socialinės paramos skyrius pateikė sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos bei dėl paramos mokiniams teikimo.

Tarybos sprendimais iš pareigų atleisti kai kurių ugdymo įstaigų vadovai, Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriumi paskirtas Virginijus Laureckis. Patvirtinti mokyklų nuostatai, svarstyti kiti su švietimu susiję klausimai.

Sprendė dėl turto valdymo

      Posėdyje taip pat priimti sprendimai dėl turto nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų pakeitimo, Savivaldybės būsto pardavimo ir perdavimo pagal panaudos sutartis ar patikėjimo teise.

Pritarė ataskaitai

Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė pristatė sprendimo projektą „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, kurio tikslas – patvirtinti Savivaldybės Tarybos veiklos reglamento aktualią redakciją kaip naują savarankišką dokumentą ir įkelti jį į Teisės aktų registrą. Šiam sprendimo projektui buvo pritarta.

Vicemerė taip pat teikė Tarybai sprendimo projektą „Dėl pritarimo Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos komisijos Laisvės kovoms įamžinti veiklos ataskaitai“, kurią pristatė Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Rūta Končiutė-Mačiulienė.

Išklausė informacijas

Posėdžio pabaigoje išklausytos informacijos apie 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuotų projektų įvykdymą bei Savivaldybės valdomų bendrovių ūkinės veiklos rezultatus 2015 metais.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode