Petreikis
Karalaitee

Lankėsi Jurbarke

 Šiandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius lankėsi Jurbarko rajone, kur susitiko su šio rajono bendruomene ir rajono vadovais. Vizito metu premjeras taip pat aplankė Veliuonos miestelį, Panemunės pilies amatininkų dirbtuves bei Smalininkų technologijų ir verslo mokyklą.

 

 

Diskutuodamas su Jurbarko rajono savivaldybės atstovais apie rajono perspektyvas ir planuojamus darbus, Vyriausybės vadovas pasidžiaugė, kad panaudojant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą, mieste buvo rekonstruotos centro zoną ribojančios gatvių atkarpos, šaligatviai, skverai, vandentiekio ir buitinių nuotekų, lietaus kanalizacijos tinklai, apšvietimo sistema, buvo suformuoti želdynai, dviračių takai, viešosios erdvės, daugiabučių kiemai. Mieste renovuota 12 daugiabučių, įrengti 35 socialiniai būstai.

Premjeras su rajono savivaldybės atstovais taip pat kalbėjo apie 2014–2020 m. laikotarpyje planuojamus įgyvendinti ES investicinius projektus: gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinį sutvarkymą, vietos verslo ir atskirų sektorių (transporto, kultūros) projektus, plėtros strategijas.

„Kelkite iniciatyvas ir telkite visus joms įgyvendinti. Ir pamatysite, kaip keičiasi gyvenimas“,– Jurbarko rajono bendruomenę kvietė premjeras A. Butkevičius.

Lankydamasis Veliuonoje, Ministras Pirmininkas pasidžiaugė, kad 2015 m. pabaigoje buvo sėkmingai įgyvendinti projektai, skirti miestelio bendruomeninės paskirties pastatų šildymo sistemos remontui ir kultūros centro pritaikymui bendruomenės poreikiams, aprūpinimui reikiama įranga bei baldais. Bendra projektų vertė 286 018 eurų.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje premjeras A. Butkevičius su šios ugdymo įstaigos bendruomene aptarė profesinio mokymo plėtrą, naujų teisės aktų rengimo ir keitimo poreikį. Vyriausybės vadovo teigimu, pakeistas Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašas suteikia lankstumą vykdant profesinį mokymą, mokymo programos rengiamos atsižvelgiant į šalies ūkio pasiūlą ir darbdavių poreikius, didinamas profesinio mokymo programų prieinamumas jaunimui ir suaugusiems, dirbantiems ir bedarbiams.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos patalpose šiandien taip pat dirbo Vyriausybės priimamasis, kuriame rajono gyventojus jiems aktualiais klausimais priėmė ir konsultavo Vyriausybės kanceliarijos, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų atstovai. 

ELTA

Powered by BaltiCode