Šiauliai miesto patrauklumą didina investicijomis į jaunąją kartą

Rūpindamiesi regiono perspektyva, Šiaulių universitetas ir Šiaulių miesto savivaldybė oficialiai pristatė bendra iniciatyva parengtą moksleivių ir būsimų studentų pažangos projektą „Šiaulių miesto abiturientų skatinimas studijuoti Šiaulių universitete ir prisidėti prie Šiaulių plėtros“. Projekto tikslas – sukurti kuo palankesnes sąlygas gabiam regiono jaunimui mokytis, gyventi ir dirbti savame krašte.

Projekto pristatymo renginys įvyko balandžio 14 d., Šiaulių universiteto bibliotekoje, Šiauliuose. Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, universiteto prorektorius Remigijus Bubnys, miesto gimnazijų vadovai, taip pat Šiaulių miesto garbės piliečiai ir kiti bendruomenės nariai.

„Didžiausia mūsų siekiamybė – užtikrinti, kad perspektyvūs jaunuoliai po mokyklos baigimo neišvyktų į kitus Lietuvos didmiesčius ar užsienį, o pasiliktų gimtajame mieste ir mokslus tęstų Šiaulių universitete, kur rinktųsi perspektyvias ir regionui reikalingas studijų programas“, – sakė Šiaulių universiteto studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys.

Taip pat universiteto atstovaspastebėjo, jog bendromis Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių universiteto jėgomis įgyvendinama iniciatyva dar labiau sustiprins mokslo ir miesto bendruomenių ryšį.

Iniciatyvai, kuria gabus jaunimas skatinamas būti lojalus savam kraštui, ypatingos vertės suteikia aktyvus Šiaulių miesto garbės piliečių įsitraukimas. Projektui finansuoti įkurtas solidus 30 tūkst. eurų vertės „Šiaulių miesto garbės piliečių vardinių stipendijų fondas“, į kurį galės pretenduoti gabiausieji abiturientai, savo studijas ir ateitį siejantys su Šiaulių universitetu ir Šiauliais. Projekto veikla apims ne tik rėmimą stipendijomis – garbės piliečio vardu įvertinti, savo kraštui nusipelnę šiauliečiai su studentais dalinsis turimomis žiniomis ir patirtimi.

Ypatingą projekto vertę miestui pabrėžė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas: „Kiekviena tokia iniciatyva, kuri jaunajai kartai atveria naujas galimybes, yra itin sveikintina ir Šiauliams labai reikalinga. Šis kartu su universitetu vykdomas projektas padės ugdyti reikalingus specialistus, o jų žinios taps svariu indėliu į miesto ir regiono gerovę bei plėtrą“.

Meras A. Visockas išskyrė garbės piliečių įsitraukimo vertę: „Šis projektas tampa unikalus dėl jaunų ir jau savo darbais, pasiekimais miestą ir šalį garsinančių žmonių jungties. Tokiu būdu mūsų garbės piliečiai – brandus mūsų miesto intelektinis kapitalas – taps pavyzdžiu ir įkvėpimu jaunuomenei. Tokie patirties ir jaunystės mainai – nepaprastai vertingi ir patiems projekte dalyvausiantiems žmonėms, ir galiausiai – visai bendruomenei“, – akcentavo meras A. Visockas.

Šiaulių miesto garbės pilietis, Lietuvos mokslininkas kalbininkas, buvęs ilgametis Šiaulių universiteto profesorius Kazimieras Romualdas Župerka taip pat sveikino teisingą universiteto ir savivaldybės atstovų požiūrį į jaunąją kartą. „Išsilavinimas yra vertybė, kurią reikia puoselėti, todėl ši skatinimo priemonė padės universitetui pritraukti daugiau gabių studentų, o jaunuomenei suteiks galimybę gilinti savo žinias ir tobulėti“, – teigė K. R. Župerka.

Skatinamosios Šiaulių miesto garbės piliečių vardinės stipendijos bus skiriamos šiais metais į universitetą įstojusiems pirmos pakopos bakalauro studijų studentams, ne vyresniems nei 24 metų ir kurių bent vieno valstybinio brandos egzamino įvertinimas siekia 90-100 balų, kurie per paskutinius dvejus metus tapo tarptautinių dalykinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais arba prizininkais, buvo olimpinės rinktinės nariais arba kandidatais, pasaulio žaidynių čempionais arba prizininkais. Taip pat jaunuoliams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose.

Elena Dumpienė
Ryšių su visuomene projektų vadovė 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode