Varėnos rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VSAT Varėnos rinktine

Kovo 9 d. Varėnos rajono savivaldybėje vyko susitikimas, kurio metu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės vadas Vytautas Ižganaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
  Sutartis pasirašyta siekiant gerinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos bei pasienio ruože esančių mokyklų ir VSAT Varėnos rinktinės užkardų bendradarbiavimą, populiarinti pasieniečio profesiją, stiprinti mokinių ir kitų asmenų įtraukimo į nusikalstamas veikas prevenciją, pasienio regione mažinti socialinę atskirtį.
 

  Susitikime dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjo pareigas Vilma Bingelienė Varėnos VSAT Varėnos rinktinės vadas - pulkininkas Vytautas Ižganaitis, štabo viršininkas  - pulkininkas leitenantas Remigijus Švelnia, Sienos kontrolės skyriaus viršininkas - majoras Andrius Beloručkinas ir Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Svetlana Mickevičienė. 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas pažymėjo, kad pasirašytas labai svarbus dokumentas.  Idėją šiai sutarčiai pasirašyti pasiūlė praėjusių metų vasarą Varėnos rajono savivaldybėje  lankęsis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas pulkininkas Renatas Požėla, kuris akcentavo, kad VSAT  prioritetas - vienyti jėgas su politikais ir dirbant kartu mažinti socialinę atskirtį pasienio regione, aktyviai siekti, kad jauni žmonės nebūtų įtraukiami į kontrabandą ir kitas nusikalstamas veiklas, kad kartu vykdoma švietėjiška veikla būtų grąža ir nauda miestui, o į bendradarbiavimą  įsitrauktų ir bendruomenės.  Praėjusių metų gruodį švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Renatas Požėla pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Po šios sutarties pasirašymo VSAT Varėnos rinktinėje buvo nuspęsta paruošti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Varėnos rajono savivaldybe. Administracijos direktorius A. Verbickas padėkojo vadui V. Ižganaičiui už bendradarbiavimo iniciatyvą, už tai, kad pasienio tarnyba ir dabar prisideda prie viešosios tvarkos užtikrinimo ir jaunimo prevencijos.  Jis pabrėžė, kad vienas iš labai svarbių punktų – jaunimo supažindinimas su pasieniečių veikla organizuojant pasieniečių būrelį, o vėliau – ir bendras stovyklas jaunimui. Savivaldybė pasieniečių organizuojamiems renginiams suteiks patalpas.
 

VSAT Varėnos rinktinės vadas Vytautas Išganantis pažymėjo, kad bendradarbiavimas vyksta ir dabar, tačiau sutartis dar labiau suaktyvins pasieniečių ir savivaldos veiklą. Tai yra labai svarbu, nes  užkardos yra prie sienos su Baltarusija. Varėnos rinktinė glaudžiau bendradarbiaus  su savivaldybe,  o seniūnijos – su užkardomis.  „Esame dėkingi, kad savivaldybė suteiks patalpas mūsų organizuojamiems renginiams. Tikimės, kad atsivers galimybės surengti ne vieną bendrą renginį“. V. Išganantis pažymėjo, kad pasieniečiai pasiryžę pagal savo galimybes būti rajono patriotais.

Varėnos rajono savivaldybės administracija ir VSAT Varėnos rinktinė įsipareigoja glaudžiau bendradarbiauti organizuodama bendrus švietėjiškus, kultūros ir sporto renginius. Savivaldybės administracija palaikys mokyklų bendruomenių pastangas sudaryti galimybes Varėnos rinktinės užkardų vadovams pristatyti vykdomą veiklą, populiarinti pasieniečio profesiją, kvies Varėnos rinktinės atstovus į renginius kaip pranešėjus, dalyvius ir klausytojus. Taip pat suteiks patalpas VSAT Varėnos rinktinės organizuojamiems renginiams. VSAT Varėnos rinktinė įsipareigoja aktyviai dalyvauti mokyklų bendruomenių gyvenime, teikti joms pagalbą, mokyklų vadovus informuoti apie mokinių daromus teisės pažeidimus ar grėsmes tokiems pažeidimams atsirasti. Užkardose periodiškai bus organizuojamos  atvirų durų dienos, kurių metu bus pristatytos tendencijos ir naujausia informacija dėl VSAT kompetencijai priskiriamų teisės p
 ažeidimų užkardymo, mokyklų bendruomenėms bus demonstruos tarnyboje naudojamos specialiosios priemonės. Ne mažiau kaip du kartus per metus bus organizuojami mokyklų vadovų ir VSAT padalinių vadovų susitikimai, per kuriuos bus aptariami aktualūs bendradarbiavimo klausimai.

Rūta Averkienė
Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriaus vyr.  specialistė
Varėnos rajono savivaldybės administracija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode