Klaipėdoje – Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ oficiali steigimo ceremonija

Sausio 15 d. Klaipėdos universiteto miestelio kiemelyje vyks Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ oficiali steigimo ceremonija. Iškilmėse dalyvaus krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika, Klaipėdos miesto meras Vytauas Grubliauskas, kariuomenės vienetų atstovai, kt. svečiai.

Antroji Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų brigada „Žemaitija“ steigiama Seimo sprendimu, pasiūlius Valstybės gynybos tarybai. 2016 m. sausio 1 d. įsteigtos naujosios brigados štabas veiks Klaipėdoje, jo pagrindą sudarys Sausumos pajėgų vadovybės Operacijų planavimo ir valdymo centras. Brigadai priskiriami ir du šiuo metu veikiantys Sausumos pajėgų batalionai: Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų (Klaipėdoje) ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų (Tauragės r.).

Per 2016 m. brigadą planuojama papildyti ir tiesiogiai jos štabui pavaldžiomis logistikos, žvalgybos ir ryšių kuopomis, o 2017 m. planuojama pradėti formuoti ir du naujus batalionus – pėstininkų ir artilerijos. Naujosios brigados užduotys bus tokios pačios, kaip ir šiuo metu jau veikiančios „Geležinio Vilko“ brigados – saugoti ir ginti sausumos teritoriją, vykdyti gynybines ar puolamąsias užduotis.

Brigados kareivių pagrindą sudarys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Vadovaujantis ir aukštesnės kvalifikacijos personalas – kareiviai, seržantai, puskarininkiai ir karininkai – bus skiriami iš profesinės karo tarnybos karių.

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ formavimą planuojama baigti iki 2021 metų.

Naujoji brigada pavadinta „Žemaitijos“ vardu, taip siekiant pagerbti kovinę žemaičių dvasią ir ryžtą. Anksčiau taip pat buvo vadinama ir 1999–2004 m. veikusi motorizuotoji pėstininkų brigada, kuri 2002 m. buvo reorganizuota į Vakarų karinę apygardą ir 2004 m. panaikinta.

Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Žemaitija“ vadovaus pulkininkas leitenantas Artūras Radvilas.

Įsteigus naująją motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“, ji kartu su mechanizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ sudarys Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pagrindą.

Turėdama dvi pėstininkų brigadas Lietuva bus pajėgi vykdyti operacijas, būtinas Lietuvos saugumui užtikrinti, užtikrinti tinkamą sąjungininkų priėmimą ir vykdyti kolektyvinės gynybos operacijas, operatyviai reaguojant į šalies suvereniteto pažeidimus.

Krašto apsaugos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode