Pirmą kartą paminėta Teismo diena

 

Penktadienį Mažeikių rajono apylinkės teisme pirmą ir tikriausiai paskutinį kartą buvo minima Lietuvos teismų diena, mat nuo kitų metų Mažeikių ir Akmenės rajonų apylinkės teismai bus prijungti prie Telšių rajono apylinkės teismo.

Dėkojo už darbą

Teisėjus ir teismo darbuotojus sveikino Mažeikių rajono policijos komisariato, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos, Savivaldybės, antstolių, advokatų atstovai ir kiti svečiai.

Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininkas Kęstutis Stulginskas informavo, kad Seimas praėjusiais metais priėmė nutarimą gruodžio15-ąją paskelbti Lietuvos teismų diena ir įtraukė į atmintinų dienų sąrašą, todėl penktadienį buvo švenčiamos 99-osios teismų gyvavimo metinės. Anksčiau Lietuvos teismuose ši diena kasmet buvo minima 1918–1940 m. „Tenka apgailestauti, kad nuo sausio 1 d., deja, mūsų teismo jau nebelieka, nes, vykdant teismų reformą, teismas bus prijungtas prie Telšių apylinkės teismo ir vadinsis Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai. Mūsų teismo rūmai bus didžiausi naujo teismo sudėtyje, tačiau funkcijos iš esmės nesikeis, todėl Teismo dienos paminėjimas tokiame formate yra pirmas ir paskutinis“, – sakė K. Stulginskas ir dėkojo visam kolektyvui už pasiaukojantį darbą vardan kitų žmonių, sprendžiant jų likimus: „Būkime vieningi, būkime stiprūs.“

Svečiai sukaktuvininkams negailėjo gražių žodžių ir dovanų. Advokatė Liudmila Žiubikienė džiaugėsi, kad jai daugiausia tenka dirbti būtent su teisėjais Mažeikių rajono apylinkės teisme, ir išreiškė pageidavimą, jog ateityje pirmininku išliktų K. Stulginskas, nes, pasak jos, tai žmogus, turintis nepaprastą kantrybę, ištvermę, esantis labai geros širdies, supratingas. „Sėkmės ir sveikatos jums“, – linkėjo advokatė.

Mažeikių rajono savivaldybės Teisės skyriaus vedėjas Michail Norbutas dėkojo visiems teisėjams už jų darbą: „Jūs sprendžiate žmonių likimus ir net sunku įsivaizduoti, kokia našta krenta ant jūsų pečių, nes iš vienos pusės jūs esate teisėjai, iš kitos – paprasti žmonės ir per jūsų širdis pereina kitų žmonių likimai. Noriu palinkėti ištvermės, ramybės ir darnos.“

Vadinsis teismo rūmais

Mažeikių rajono apylinkės teismo pranešime teigiama, kad vietų, kuriose dirbs teisėjai ir bus nagrinėjamos bylos – vadinamų teismo rūmais – šalyje išliks tiek pat, tačiau teismai bus administruojami iš keliolikos pagrindinių centrų. Vietoj 49 apylinkių teismų liks 12 apylinkės teismų: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 4–5 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus miesto apylinkės teismas. Vietoj 5 apygardų administracinių teismų veiks 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas, turėsiantis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus.

Be šių teismų, toliau savo veiklą vykdys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 5 apygardų teismai.

Nuo 2018 m. asmenys, besikreipiantys į apylinkės teismą, galės patys pasirinkti, kuriuose apylinkės teismo rūmuose teikti teismo procesą inicijuojančius dokumentus. Pateikus dokumentus, toliau bylos nagrinėjimo procesas liks toks pat kaip iki reformos, t. y. teismo procesas bus vedamas tuose rūmuose, kuriems byla teisminga. Atsižvelgdamas į proceso šalių gyvenamąją vietą ir galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, teisėjas turės teisę bylos nagrinėjimą perkelti į bet kuriuos to paties apylinkės teismo rūmus ar kitas patalpas. Tikimasi, kad taip bus praplečiamos galimybės greičiau išnagrinėti bylą, taupomos teismo proceso dalyvių lėšos.

Išnagrinėjo daug bylų

Kaip informavo K. Stulginskas, 2016 m. Mažeikių rajono apylinkės teisme iš viso yra 36,5 darbo vietų, iš jų 8 teisėjų etatai, 19 valstybės tarnautojų etatų (teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai, teismo finansininkas, teismo administracijos sekretorius ir vyresnysis specialistas (teismo raštinės veiklos koordinavimui), 9,5 etato darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis: „Seniausiai teisme dirba teismo posėdžių sekretorės Vilija Rukšėnienė – nuo 1988 m. ir Jūratė Svobutienė – nuo 1993 m.“

Pasak jo, per 2016 metus Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai iš viso išnagrinėjo 5895 bylas, iš kurių didžiausią dalį (apie 80 proc.) sudarė civilinės bylos – 4606, taip pat išnagrinėtos 1043 administracinių teisės pažeidimų bylos, 246 baudžiamosios bylos. Išnagrinėti 446 ikiteisminio tyrimo dokumentai, 213 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 647 prašymai civilinių bylų vykdymo procese bei 77 prašymai administracinių bylų procese ir 3 prašymai dėl proceso atnaujinimo. Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius – 736,88. „Bendras Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis nagrinėjant bylas ir dokumentus 2016 metais – 52,84, todėl pagal darbo krūvį patekome į Lietuvos teismų dešimtuką“, – sakė Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininkas.

Vaida GALDIKĖ

Autorės nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode