Atsisakius privalomų geologinių ir inžinerinių tyrimų, mažėja administracinė našta

nastaNuo šiol planuojant vieno ar dviejų butų pastatų, pagalbinių ūkio paskirties pastatų, šiltnamių statybą ir atliekant visų neypatingųjų pastatų rekonstrukciją projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai nebėra privalomi. 

Tai leidžia proporcingai paskirstyti atsakomybę statybos dalyviams, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, optimizuoti minėtų tyrimų apimtis. Be to, patikslinus projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų reikalavimus, paspartės vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų projektavimas ir statyba.

Aplinkos ministras įsakymu patvirtino šiuos pakeitimus numatantį atnaujintą Statybos techninį reglamentą „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, kuris įsigaliojo nuo birželio 15 d.

Jis numato esminį pokytį – dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų poreikio kiekvienu konkrečiu atveju statant ar rekonstruojant minėtuosius statinius apsisprendžia atestuotas projektuotojas kartu su statytoju.

Su atnaujintu STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ galima susipažinti čia

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode