Parama
Piliečiai galės oficialiai įsitraukti saugant ir tvarkant valstybinius parkus

Deleguodama atstovus į valstybinių parkų jungtines tarybas, visuomenė galės dalyvauti sprendžiant aktualiausius valstybinių parkų apsaugos ir tvarkymo klausimus. Tai numato trečiadienį įsigaliojęs aplinkos ir kultūros ministrų patvirtintas Valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos sudarymo tvarkos ir jos veiklos aprašas.

„Valstybinio parko ar biosferos rezervato jungtinės tarybos tikslas – koordinuoti saugomos teritorijos apsaugos ir tvarkymo veiklą. Šią tarybą sudarys ne tik valstybės ir savivaldos institucijų, bet ir vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovai“, – sako Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius.

Jungtinę tarybą sudarys ne mažiau kaip 7 ir ne daugiau kaip 11 narių. Tarp jų turi būti saugomoje teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių atstovų. Visi nariai dirba neatlygintinai. Pasirašę Nešališkumo deklaraciją, nariai įsipareigos laikytis lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų.

Jungtinės tarybos sudarymą inicijuoja saugomos teritorijos direkcija, o jos sudėtį ketveriems metams tvirtina valstybinių parkų steigėjai: Trakų istorinio nacionalinio parko – kultūros ministras, kitų valstybinių parkų ir Žuvinto biosferos rezervato – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų – Vilniaus m. savivaldybės taryba.

Apie jungtinės tarybos posėdžiuose svarstomus klausimus ir priimtus sprendimus turi būti viešai skelbiama saugomos teritorijos direkcijos interneto svetainėje.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode