Salė nuomojama – be sutarčių?

      Trečiadienį vykusiame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstytas prašymas išsiaiškinti dėl salės nuomos suaugusiųjų sportui 2015–2016 m. m., nes galimai tai vyksta nesudarius nuomos sutarties ir nemokant nuomos mokesčio, ko reikalauja Savivaldybės tarybos priimtas sprendimas.

 

Pateikė prašymą

      Balandžio pradžioje Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas Vladas Šulcas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui, Švietimo skyriaus vedėjui Apolinarui Stonkui ir Antikorupcijos komisijos pirmininkei Linai Rimkienei pateikė prašymą, kuriame teigiama: „Mano žiniomis, Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos sporto salėje galimai be pagrindo (sutarčių) suaugusiųjų sportui 2015–2016 mokslo metais (panašiai buvo ir 2014–2015 mokslo metais) yra suteikta 41 valanda per savaitę 7 mėnesius per metus <...>. Prašau Jūsų patikrinti šią informaciją ir išsiaiškinti, kiek pinigų yra surinkta iš šitų paslaugų ir kokioms reikmėms pinigai yra panaudoti. Mokyklos kūno kultūros ir sporto reikmėms 2015–2016 mokslo metais buvo skirta 30 (trisdešimt) eurų.

      L. Rimkienė paaiškino komisijos nariams, kad Tarybos sprendimu viešosios erdvės mokyklose gali būti nuomojamos sudarius nuomos sutartis ir už tam tikrą mokestį už 1 kv. m ir skaičiuojamas valandinis tarifas. Taip turėtų būti ir Sodų pagrindinėje mokykloje, tačiau pareiškėjas spėja, kad taip nėra, ir lėšos negaunamos arba panaudojamos ne pagal paskirtį.

Buvo pasirašyta sutartis

      Vicemerė Sigutė Bernotienė informavo, jog šis prašymas buvo adresuotas ir administracijos direktoriui, todėl B. Kryžius pavedė Savivaldybės centralizuotam vidaus audito skyriuiatlikti tyrimą. Jį atliko ir gautą informaciją komisijai pristatė skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Malininienė.

      Pasak L. Malininienės, atliktas ribotos apimties tyrimas, kurio tikslas buvo įvertinti, ar Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomos patalpos – sporto salė – suaugusiųjų sporto veiklai suteikiamos laikantis teisės aktų nuostatų: „Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu nustatė mokyklos teikiamai atlygintinai paslaugai sudarant sąlygas asociacijai „Mažeikių teniso klubas“ užsiimti sporto veikla, žaisti lauko tenisą mokyklos patikėjimo teise valdomose patalpose ne daugiau kaip 10 valandų per savaitę, 300 valandų per metus laisvu laiku nuo panaudojimo pagal tiesioginę paskirtį už mokestį po 26,66 Lt už vieną valandą.“

      Auditorės teigimu, mokykla ir asociacija netrukus pasirašė sutartį, kurioje paslaugos gavėjas įsipareigojo iš anksto sumokėti už 5 metų laikotarpio paslaugas. Mokykla pateikė banko išrašą, pagal kurį matyti, jog asociacija „Mažeikių teniso klubas“ savo įsipareigojimą įvykdė. Taip pat sutartyje numatyta, jog ji galioja iki 2014 m. balandžio mėnesio.

Susidūrė su kliūtimis

      Pasak I. Malininienės, yra toks audito pastebėjimas, kad Civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip 10 dienų naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota: „Vadinasi, asociacija po 2014 m. balandžio mėn. turėjo teisę užsiimti sportine veikla mokyklos patalpose, jeigu mokykla tam neprieštaravo, bet su sąlygomis, kurias buvo nustačiusi Taryba, tai yra mokėdama nustatytą mokestį.“

      Skyriaus vedėjo pavaduotojos teigimu, atliekant auditą atsirado šiokių tokių kliūčių, nes mokyklos direktorė Birutė Liutkuvienė šiuo metu atostogauja. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę, Virginija Tupikaitė-Jasutienė raštu informavo, kad mokyklos sporto salė yra užimama pagal mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą mokyklos sporto salės užimtumo grafiką ir kitokia informacija apie salės užimtumą jai nežinoma. Pagal tą grafiką būtent Mažeikių teniso klubas ir užima sporto salę, bet ne tokį laiką, koks nurodytas V. Šulco pranešime.     

Nepateikė dokumentų

      Taip pat mokykla nepateikė jokių dokumentų, kad už naudojimąsi sale šiais mokslo metais būtų mokama, tik pateikta 2014 metų spalio mėnesį pasirašyta klubo ir mokyklos bendradarbiavimo sutartis, kurioje nurodyti šalių įsipareigojimai. Vienas iš jų – leisti naudotis sporto sale Mažeikių rajono bendruomenės ir mokyklos bendruomenės sveikos gyvensenos propagavimui. Pasak I. Malininienės, tokia sutartis gali būti, bet jeigu naudojasi patalpomis, turi būti imamas nustatytas mokestis. Taip pat prie bendradarbiavimo sutarties pateiktas prekių priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo buvo perduota 100 kėdžių. Mokykloje jos užpajamuotos kaip parama, o pagal įstatymus labdara pripažįstama savanoriška ir neatlygintina, tad tai negali būti kaip atlygis už naudojimąsi sale. „Manome, kad būtina pareikalauti iš pačios direktorės, kai ji grįš iš atostogų, raštiško paaiškinimo dėl audito išvadų ir išvardintų faktų“, – sakė I. Malininienė.

Siūlė tirti

      Pasak B. Kryžiaus, per dvejus metus susidaro didelė nuomos mokesčio suma, todėl negalima palikti, reikia nagrinėti toliau, kaip yra iš tikrųjų: „Mes vadovaujamės Tarybos sprendimu, bet jis pasibaigė. Atsimenu, tada buvo keičiamos salės grindys.“

      I. Malininienės teigimu, mokyklos direktorės pavaduotoja patikino, jog 2009 m. gautos už nuomą lėšos visos buvo panaudotos sporto salės remontui.

   S. Bernotienė pastebėjo, jog yra neatitikimų pačiame V. Šulco prašyme: „Čia rašo, kad šeštadieniais salė užimta 11.00–20.00 val., tačiau pats V. Šulcas turi treniruotes nuo 11.00 val.“

      Pasak L. Rimkienės, visiškai neaišku, kada ir kaip salė užimta, ir pasiūlė sudaryti darbo grupę, kuri patikrintų dokumentus, pakontroliuotų, koks yra užimtumas, ir pan. Be to, pranešė, kad sulaukė skambučio ir dėl aktų salės užimtumo.

Powered by BaltiCode