Vietinės rinkliavos mokestis už atliekas – šiandienos realijos

Kiekvieno iš mūsų pečius kas mėnesį užgula mokesčių našta. Privalome „atiduoti duoklę“ už galimybę gyventi patogiai. Gauname sąskaitas už vandenį, dujas, elektrą ir kt. Pagal nustatytus įkainius mokame tiek, kiek išnaudojame, ir tai galime koreguoti: dieną nejungti papildomo apšvietimo, taupyti dujas, normuoti išnaudojamo vandens kiekį.

      Bet norime gyventi ne tik patogiai, o ir švariai. Už tai taip pat reikia mokėti, tik gaila, jog ne visi vykdo šią prievolę. Kartais tiesiog iš nežinojimo, kartais iš piktybiškų paskatų įvairiais būdais bando išsisukti nuo vietinės rinkiavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

      Vietinės rinkiavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra savivaldybės tarybos sprendime nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje.

      Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys komunalinių atliekų, kurių atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti. Tik čia „taupymo režimas“ kol kas nesuveiks – nesvarbu, per mėnesį jūs išmesite tik vieną saldainio popieriuką ar prikaupsite pilnutėlį komunalinių atliekų konteinerį – vietinės rinkliavos mokestį vis tiek teks sumokėti atliekų tvarkymo sistemos kaštams padengti. Bent jau kol kas...

      Nuo 2017 m. sausio 1 d. bus įvesta dvinarė rinkliava. Pagal dvinarės rinkliavos modelį, vietinės rinkliavos įmoka susidės iš dviejų dalių: pastoviosios, kurią mokės visi nekilnojamojo turto savininkai, bei kintamosios, kurios dydį lems gyventojo sukauptų atliekų kiekis, atsižvelgiant į konkrečiai atliekų turėtojų grupei nustatytas atliekų susikaupimo normas. Individualių namų gyventojai patys galės koreguoti rinkliavos mokestį, nes dvinarės rinkliavos kintamoji dalis priklausys nuo išstumiamų konteinerių skaičiaus ir dažnio. Daugiabučių namų gyventojams kintamąją dalį tikslingai apskaičiuoti padės uždarų atliekų surinkimo aikštelių prie daugiabučių namų infrastruktūros kūrimas.

      Bet grįžkime į šių dienų realijas. Už atliekų surinkimą ir tvarkymą moka kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas –fizinis ir juridinis asmuo, valdantis, naudojantis, disponuojantis nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus). Tai reiškia, kad jei turite pastatą „popieriuje“ – jūs formaliai tampate vietinės rinkliavos mokesčio mokėtoju.

      Tačiau neretai formalumai ir lieka tik formalumais, nes ne visada „popieriuje“ pateikta informacija atspindi realybę. Pvz., vieni turi tik griūvančius pastatus, kiti – paveldėtos bakūžės pamatus ir nė nesusimąsto, jog yra apmokestinti vietinės rinkliavos mokesčiu.

      Reiktų atidžiai rūpintis savo turtu ir nepamiršti, jog tokiais atvejais galimas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio, jeigu mokėtojas pateikia prašymą su juridinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, įrodančiomis, kad pastatas techniškai netinkamas gyventi. To nepadrius, vertinami formalūs VĮ Registrų centro duomenys. Blogiausia, kad, bėgant metams, susikaupia nemenka skolos suma, kurios pagrindu tenka savo tiesą įrodinėti teismuose.

      Siekant išvengti nesusipratimų, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ragina visus nekilnojamojo turto savininkus, turinčius apgriuvusius, negyvenamus, sudegusius, apleistus ar kitokius techniškai netinkamus gyventi pastatus, kreiptis į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ su prašymu dėl vietinės rinkliavos mokesčio perskaičiavimo.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode