Tikslas – rūpestis visuomenės sveikata

Penktadienį Mažeikių rajono savivaldybėje lankėsi ir su Savivaldybės vadovais bei specialistais susitiko Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės. Viešnios akcentavo vykdomų visuomenės sveikatos programų viešinimo svarbą, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į sveikatos biurų ir centrų organizuojamą veiklą, išklausė rajono specialistų informaciją, aptarė aktualius klausimus.

Reikalinga komanda

Pasak sveikatos apsaugos viceministrės Jadvygos Zinkevičiūtės, jei valstybė neinvestuos į visuomenės sveikatą, Lietuva visiškai neturės ateities: „Jūs žinote, kad nuo balandžio 1 d. įvyko šiokie tokie pakeitimai: įkurtas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, o centrai, kurie buvo vietose, tapo departamentais, jų funkcijos nepasikeitė, tik dar sudėta finansų valdymas, informatikos praplėtimas ir pan., kad tai būtų ne tiek lėšų taupymas, kiek racionalesnis darbas. Ministerijos darbuotojai sėdi kabinetuose ir nemato, kaip dirbama vietose. Mes važiuojame į vietas, pamatome žmones. Man labai buvo smagu, kad visi mūsų aplankyti visuomenės sveikatos centrų direktoriai turi ilgametę patirtį. Man labai džiugu, kad Telšių departamento direktorius Saulius Dovydaitisturi savo komandą ir savo jėgomis susitvarkė, bet mes išsiaiškinome vieną didelę spragą, kai meras, Savivaldybės gydytojas, biuras, centras, ligoninė – kiekvienas atskirai. Nėra bendros komandos, kuri kalbėtų vienu balsu, turėtų savo nuomonę. Kad vyktų konstruktyvus darbas, visi turi dirbti išvien visuomenės sveikatos labui.“

Vykdomos programos

      J. Zinkevičiūtė akcentavo, kad labai svarbus yra prevencinių programų įgyvendinimas. Visuomenės sveikatos biurai kartu su kitomis įstaigomis, kurios rūpinasi visuomenės sveikata, turėtų įgyvendinti ne tik nacionalines programas, bet ir kurti savo. Taip pat labai svarbu informuoti visuomenę, kuriose programose jie gali dalyvauti.

      Viceministrės teigimu, patvirtinta Nacionalinė burnos sveikatos programa 2016–2020 m., dedamos didelės viltys, kad biuruose bus įdarbintas burnos higienistas, kuris bus pagalbininkas stomatologams, kad bus komanda: „Atrodo, su skiepais aprimome, bet dabar numatyta, kad visi vaikai į ugdymo įstaigas turi ateiti su sutaisytais dantimis, tik ar visi tai žino? Gal dar ne per vėlu per biurą skelbti akcijas. Savo kolektyvuose turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad informacija pasiektų bendruomenės narius. Nepaisant, kad vyresnių žmonių sveikata prastėja, žmonės turi žinoti, kur gali ateiti konsultacijos. Turite rengti programą ir eiti į bendruomenę.“

Finansuoja dvi priemones

Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vedėja R. Valentukevičienė priminė, jog šiais metais sueina 10 metų, kaip pradėti steigti biurai: „Pirmieji biurai įsteigti 2006 m. Pradėjome nuo to, kad buvo parengta programa ir skirta 250 tūkst. litų. Daugiau dėmesio reikia skirti visuomenės sveikatai ir tą ragina daryti Europos Sąjunga. Finansuojame dvi priemones – visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ir mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą. Mokiniams skiriama 5,3 mln. eurų, o apie 4 mln. – visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai. Kai buvo pradėti steigti visuomenės sveikatos biurai, mintis buvo tokia, kad kiekviena savivaldybė iš esmės turėtų įstaigą, kažkokį įrankį, kuri analizuotų, stebėtų gyventojų sveikatos būklę, padėtų savivaldybės administracijai nusistatyti, kur problemos, jas identifikuotų, numatytų priemones ir tokiu būdu stengtųsi kažkaip pagerinti gyventojų sveikatos būklę. Kalbant apie Mažeikius, kiek teko susipažinti, atkreipėme dėmesį į tai, kad biuras labai jaunas, tik 2 m. funkcionuoja, tačiau turėčiau pasakyti, kad pakankamai gerai atliktas planavimas, ko negalėčiau pasakyti apskritai Lietuvos mastu. Kiek buvo suplanuota pirmam pusmečiui, pasiekti rodikliai ir pinigų panaudojimas sudaro 20 proc. Tikimės, pinigai iki metų pabaigos bus visi panaudoti ir grąžinti į biudžetą nereikės.

Domėjosi vietos problemomis

      Viešnios domėjosi, kokios Mažeikiuose vykdomos prevencinės programos, kaip bendradarbiauja, džiaugėsi, jog čia vyksta komandinis darbas, įgyvendinamos Tuberkuliozės prevencijos, triukšmo, narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos.

      Mažeikių ligoninės direktoriaus Albino Lidžiaus teigimu, sveikatos biurai bei departamentas turėtų daugiau dirbti su šeimos gydytojais.

      Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Irena Macijauskienė patikino, jog buvo sukviesti pirminio lygio gydytojai, Visuomenės sveikatos biuras, Savivaldybės gydytoja ir kaip tik aptarė, kokios programos, kaip vykdomos. Vicemerė pastebėjo, jog Ir darželiuose, ir mokyklose dirba pakankamai kvalifikuoti visuomenės sveikatos specialistai. Programos ir strategijos, pasak jos, pateikiamos Tarybai, dažniausiai joms pritariama.

      J. Zinkevičiūtei paklausus, su kokiomis problemomis susiduriama, A. Lidžius pakomentavo, jog reikia keisti Konstituciją ir atsisakyti komunistinio požiūrio, kad sveikatos apsauga nemokama: „Ji turi būti nors iš dalies mokama.“ Viceministrė pritarė komentarui: „Jeigu žinotų, kad už tokią ir tokią paslaugą turi dalį mokėti, tai eitų ir tikrintųsi, pavyzdžiui, dantis, o ne lauktų, kol iškris, ir tada reikėtų mokėti žymiai brangiau.“

      Pasak viceministrės, svarbu, kad vaikai būtų tinkamai patikrinti, ypač iš asocialių šeimų, nes vaikai iš tokių šeimų dažnai ateina utėlėti, turėdami kirmėlių: „Čia ir biuro, ir savivaldybės gydytojo reikalas, ir ligoninės reikalas. Dėkite visas pastangas, kad tokie vaikai žaidybine forma būtų patikrinti ir utėlės bei kirminai būtų naikinami. Reikėtų parengti programą ir ieškoti galimybių papildomai patikrinti tokių vaikų dantukus, paskiepyti.“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode