Europos skautai Pasaulio jaunimo dienose

 

Krokuvoje vykstant Pasaulio jaunimo dienoms, tarp jų dalyvių bus ir apie pusantro tūkstančio krikščioniškosios Europos skautų organizacijos narių iš keliolikos šalių, daugiausia iš Prancūzijos ir Italijos. Europos skautai Krokuvoje melsis kartu su šimtais tūkstančių kitų Pasaulio jaunimo dienų dalyvių ir jiems patarnaus kaip savanoriai.

Europos skautai gyvens palapinėse dviejose stovyklose, įkurtose pietiniame Vyslos krante, netoli Krokuvos centro. Iškilmingas skautų stovyklų atidarymas įvyks pirmadienį, liepos 25 d. Mišias šia proga aukos Lenkijos kariuomenės ordinaras vysk. Jozef Guzdek. Vakare vyksiančios šventės metu prisistatys stovyklose apsigyvenusios nacionalinės  skautų grupės.

Pasaulio jaunimo dienų metų Europos skautai tarnaus savanoriais įvairiose Krokuvos miesto vietose – prižiūrės tvarką ir ramybę Susitaikinimo sakramentui skirtoje vietoje, dalins vandenį gatvėse, padės reguliuoti eismą, patarnaus dalijant Komuniją pamaldų metu. Jų žinioje bus taip pat Švenčiausiojo Sakramento adoracijos palapinė pagrindinėje jaunimo susitikimų ir maldos kartu su popiežiumi vietoje – „Campus misericordiae“.

Europos skautai tai dar palyginti neseniai – 1995 m. – įkurta krikščioniška jaunimo organizacija, sekanti bendrais skautybės principais, tačiau tuo pat metu turinti ir labai pabrėžtą krikščionišką tapatybę. Šiandien jai priklauso apie penkis tūkstančius narių įvairiose Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Europos skautų tikslas – krikščioniškai ugdyti save pačius ir padėti tėvams ugdyti vaikus krikščioniška dvasia ir pagal skautybės idealus.

Nuotraukoje: Skautai

Vatikano radijas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode