2016 m. Prekybos žmonėmis ataskaitoje Lietuva priskiriama pirmos kategorijos šalių grupei, atitinkančiai minimalius kovos su prekyba žmonėmis standartus

Šiandien JAV Valstybės sekretorius Džonas Keris paskelbė jau šešioliktus metus iš eilės JAV Valstybės departamento rengiamą Prekybos žmonėmis ataskaitą. Jungtinės Amerikos Valstijos sveikina Lietuvą, patekusią į pirmos kategorijos šalių grupę, o taip pat ir šalies vyriausybę už jos ženklų indėlį ir pasiekimus kovojant su šia šiuolaikine vergovės forma.


Šių metų Prekybos žmonėmis ataskaitoje pažymima, jog Lietuva padarė ženklią pažangą net keliose srityse: patraukiant prekeivius žmonėmis baudžiamojon atsakomybėn, apsaugojant pažeidžiamus žmones ir vykdant prevencinę veiklą. Ataskaitoje rašoma, jog Lietuvos vyriausybė pilnai atitinka minimalius reikalavimus eliminuojant prekybą žmonėmis ir todėl priskiria Lietuvą pirmos kategorijos šalių grupei.  
JAV ambasada tikisi tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos vyriausybe ir pilietine visuomene kovojant su prekybos žmonėmis problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Visą Prekybos žmonėmis ataskaitą galite rasti čia: www.state.gov/j/tip.  

Ieva Labanauskienė
Atstovo spaudai padėjėja
JAV ambasada

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode