Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veikloms

 

Kompiuterinio raštingumo pamokos senjorams, kalbų kursai, tėvų mokymai – tai tik maža dalis suaugusiųjų švietimo užsiėmimų, kurie šiemet vyks regionuose. Švietimo ir mokslo ministerija jau trečius metus iš eilės  organizavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektų konkursą. Sulaukta beveik tris kartus daugiau paraiškų negu pernai -  per 200. Iš jų atrinktiems 36 projektams skirta 290 tūkst. Eur.

„Projektų tikslas – pasiūlyti kuo įvairesnių programų suaugusiesiems, kad jie galėtų mokytis, plėtoti savo profesines ir asmenines kompetencijas, kad lengviau prisitaikytų prie nuolat besikeičiančių darbo rinkos poreikių,“ – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Konkursui projektus teikė universitetai, kolegijos, asociacijos, viešosios įstaigos, trečiojo amžiaus universitetai, bibliotekos, profesinio mokymo įstaigos.

Teikiamo projekto turinys turėjo atitikti vieną iš sąlygų, nurodytų šiemet Vyriausybės patvirtintoje Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodikoje. Tai yra: mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra, darbo rinkai reikalingų profesinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas, mokymasis trečiojo amžiaus universitete ir kt. 

Daug projektų skirta valstybinės kalbos mokymuisi, meniniam ir kultūriniam, pilietiškumo ugdymui, verslumo planavimui, sveikai gyvensenai.

Pavyzdžiui, Mažoji bendrija "Sumanūs projektai" įgyvendins projektą „Tėvų ir specialistų, dirbančių su elgesio sutrikimų turinčiais vaikais, kompetencijų tobulinimas“, VšĮ Kompetencijos tobulinimo institutas – „Alytaus miesto ir rajono bendruomenių ir seniūnijų atstovų mokymai pilietiškumo ugdymui“, Utenos trečiojo amžiaus universitetas – „Skaitmeninės atminties pamokos senjorams“, Vytauto Didžiojo universitetas – „Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje“.

Konkursą inicijavo ir lėšas skiria Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Suaugusiųjų švietimas savivaldybėse stiprėja ir įgauna kryptingumą. Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą, nuo pernai rudenio savivaldybėse pradėjo dirbti suaugusiųjų švietimo kuratoriai, kurie rūpinasi įvairių mokymų organizavimu vietose, tiria jų poreikį.

Pagal Eurostato duomenis, 2015 m. Lietuvoje dalyvaujančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloje vidurkis buvo 5,8 proc. nuo visų gyventojų. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2025 metų plėtros programoje numatyta, kad iki 2023 metų šis rodiklis turėtų kilstelėti iki 12 proc.

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode