Įstatyme panaikinta Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta

Seimas priėmė naujos redakcijos Prezidento valstybinės rentos įstatymą (projektas Nr. XIIP-3980(2), kuriuo nutarta nuo 2016 m. liepos 1 d. atsisakyti nuostatų, susijusių su Respublikos Prezidento valstybinės našlių rentos reglamentavimu. Už pakeitimus balsavo 79 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 7 parlamentarai.

Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 3 d. priimtu nutarimu pripažino, kad Prezidento valstybinės rentos įstatymo 4 straipsnio nuostata, kuria mirusio Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktiniui Lietuvos Respublikos piliečiui nustatyta teisė gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą, prieštarauja Konstitucijos 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Iki šio Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos įstatymu mirusio Respublikos Prezidento sutuoktiniui Lietuvos Respublikos piliečiui, nepaisant amžiaus, buvo nustatyta teisė gauti 50 procentų Respublikos Prezidento valstybinės rentos dydžio Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą.

Nuo šiol šis įstatymas reglamentuos tik Respublikos Prezidento valstybinės rentos ir Respublikos Prezidento našlaičių valstybinės rentosskyrimo ir mokėjimo sąlygas bei tvarką, taip pat šių rentųdydžius.

Seimui šiuo metu taip pat yra pateiktas projektas, kuriuo Valstybinių pensijų įstatyme siūloma įtvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinio valstybinę pensiją.

lr sEIMAS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode