Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų neformaliojo vaikų švietimo veikloms

Švietimo ir mokslo ministerija jau trečius metus iš eilės finansuoja neformaliojo vaikų švietimo projektus.  Beveik visose savivaldybėse startuoja kelios dešimtys ministerijos finansuojamų projektų, kurie aprėpia ir vaikų vasaros stovyklas.

„Projektų tikslas – praplėsti vaikų popamokinių užsiėmimų įvairovę, didinti vaikų užimtumą vasarą, įtraukti juos į aktyvias ir prasmingas veiklas, ugdančias patriotiškumą, pilietiškumą, puoselėjančias istorines tradicijas,“- sako  švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

 

Šiais metais konkursui iš viso buvo pateikti 63 asociacijų projektai. Iš jų atrinktiems 35 projektams skirta 75 tūkst. Eur., tai yra ketvirtadaliu daugiau negu pernai. Konkursą inicijavo ir lėšas skiria Švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Daug projektų skirta meninei, pažintinei veiklai, sveikos gyvensenos, pilietiškumo ugdymui.

Lietuvos šaulių sąjunga organizuos 10 stovyklų, kurių metu mokinius supažindins su Lietuvos kariuomenės, policijos, pasienio ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklų ypatumais. Mokiniai dalyvaus sukarintose veiklose: naktiniuose žygiuose, mokysis rikiuotės, šaudymo pradmenų, tobulins išgyvenimo miške įgūdžius. Stovykloms pasibaigus, veikla toliau bus plėtojama jaunųjų šaulių būreliuose.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga sieks įtraukti mokinius į savo krašto etnokultūros pažinimą. Organizuos dienines stovyklas, mokiniai keliaus po kaimus,  ieškos močiučių skryniose austų ar kitais būdais išdabintų antklodžių, rankšluosčių, staltiesių, šventinių drabužių, senų maldaknygių, pasakų knygų ar vadovėlių. Projekto veiklų pabaigoje surengs  bendrą renginį ir pristatys radinius.

Lietuvos aviamodelių sporto federacija organizuos dienines stovyklas. Stovyklų metu vaikai lankysis technikos muziejuose, aerodromuose,  domėsis Lietuvos karinio oro pajėgų istorija, aviamodelių sporto atsiradimo istorija Lietuvoje. Projekto metu kiekvienas vaikas sukurs lėktuvo modelį, kurį vėliau galės išbandyti varžybose. Kurti modelius padės lakūnai instruktoriai, kurie paaiškins aerodinamines jėgas, tikrų lėktuvų konstrukcijas, variklių darbo principus bei supažindins su lakūno profesija.

Neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ organizuos  7 mobilias gyvenimo įgūdžių stovyklas 7 skirtingose savivaldybėse. Stovykloms įkurti bus panaudotos miestų ir miestelių viešos erdvės – parkai, aikštynai vasaros estrados ir paplūdimiai.

Jaunimo turizmo klubas “Vilniaus žygūnas” vykdys pėsčiųjų ir vandens žygius, turistines varžybas ir vaikų vasaros stovyklas.

Jaunųjų turistų ir keliautojų būrys „Vedlys“ kartu su 11 partnerių įgyvendins projektą „Gamtos pamokos – kelias į sveiką gyvenimą“. Projekto metu vyks stovyklos „Jaunasis keliautojas“, „Gamtos pamokos“, ekspedicijos „Išlik gamtoje”.                                                    

Švietimo ir mokslo ministerija taip pat primena, kad šią vasarą vaikų vasaros poilsiui skiriama rekordinė suma – 1 mln. eurų. Jį sudaro ministerijos, savivaldybių ir ES struktūrinių fondų lėšos.

Daugiau informacijos: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Neformaliojo švietimo metodikos skyriaus vedėjas  Raimantas Vaitkus, tel. 2316133

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode