Dėmesys į maitinimo paslaugų pirkimus

Aukščiausioji audito institucija kviečia savivaldybes skirti daugiau dėmesio maitinimo paslaugų pirkimams, nes netinkamai vykdomas procesas ir netikslios sutartys, kaip rodo atlikti auditai, gali lemti nuostolius ir užkirsti kelią pasiekti numatytą naudą.
Tai, kad egzistuoja maitinimo paslaugų pirkimų problemų, aukščiausioji audito institucija nurodė dar 2015 m., atlikusi auditus savivaldybėse. Netinkamai parengti pirkimų dokumentai, formaliai atliktos pirkimų procedūros, nenurodyti reikalavimai maisto produktams ir maitinimo paslaugoms sudaro galimybę tiekėjams paslaugą teikti savo nuožiūra ir savo nustatyta kaina.


Atlikdami tolimesnę maitinimo paslaugų srities stebėseną, valstybiniai auditoriai atkreipė dėmesį į vienos iš savivaldybių – Jurbarko rajono – taikomą praktiką, kuri žiniasklaidoje buvo pateikta kaip labai geras ir sektinas pavyzdys.
Atliktas auditas parodė, kad Jurbarko rajono savivaldybė iš tiekėjo nusipirko tik maitinimo paslaugas, nors nuo 2013 m. vykdoma bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo programa siekė ne tik parinkti maitinimo paslaugos teikėją, bet ir pritraukti beveik 1,5 mln. Eur investicijų į paslaugai teikti reikalingą turtą. Remiantis programa, savivaldybė sudarė sąlygas paslaugos teikėjui teikti maitinimo paslaugą 10 metų, nors tokios sutartys gali būti sudaromos ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Tačiau paslaugos teikėjas neįsipareigojo perduoti savivaldybei savo lėšomis įsigytos įrangos, o, atlikęs patalpų remonto darbus, pats jomis naudosis ir gaus ekonominę naudą.
„Ši sutartis ir jose nustatytos sąlygos nesiskiria nuo kitų savivaldybių ar valstybės įstaigų sudarytų maitinimo paslaugų sutarčių, todėl Jurbarko savivaldybė neturėjo pagrindo sudaryti maitinimo paslaugų sutartį su tiekėju dešimčiai metų“, – sako Regina Rudokienė, už regionų auditą atsakingo 3-iojo audito departamento direktorė.
Aukščiausioji audito institucija kviečia savivaldybes atkreipti dėmesį, kad norint pritraukti privačių investicijų reikėtų vadovautis atitinkamais – tokio investavimo sąlygas reglamentuojančiais – teisės aktais. Siekdama, kad savivaldybės nesivadovautų Jurbarko rajono savivaldybės taikyta ir viešai sektina pavadinta praktika, institucija paprašė Lietuvos savivaldybių asociacijos su šio audito rezultatais supažindinti visų savivaldybių vadovus. Apie nustatytas maitinimo organizavimo problemas informuota ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Audito išvados, tikimasi, bus naudingos visam viešajam sektoriui, siekiančiam tinkamai vykdyti maitinimo organizavimo funkciją.


Valstybės kontrolė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode