Nauji taisyklių pakeitimai leis paprasčiau pakeisti taršos leidimus

Aplinkos ministro 2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-270 pakeistos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (Taisyklės) , kurios gerokai sumažina administracinę naštą leidimų turėtojams, siekiantiems pasikeisti turimus taršos leidimus.


Taisyklių pakeitimu nustatyti konkretūs Taršos leidimų peržiūrėjimo atvejai ir kriterijai, kada po Taršos leidimo peržiūrėjimo veiklos vykdytojas (vykdantis atliekų tvarkymo veiklą) privalo pakeisti Taršos leidimą arba specialiąją paraiškos dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“. Nuo šiol atliekų tvarkymo veiklą vykdantys asmenys nebeprivalės keisti Taršos leidimų, esant nežymiems veiklos pasikeitimams, pvz.:  jeigu įmonė nusprendė apdoroti Taršos leidime neįtrauktą nepavojingą atlieką, kurios kiekis nekeičia Taršos leidime nustatyto didžiausio leidžiamo apdoroti atliekų kiekio, įmonė nebeprivalės keisti leidimo, tik raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.
Šiuo taisyklių pakeitimu taip pat supaprastinos paraiškos ir leidimo formos, atsisakant tam tikrų duomenų, kurie pateikiami kituose dokumentuose, pvz. atliekų naudojimo aš šalinimo techniniame reglamente, pildymo. Taip pat atsisakyta Taršos leidimuose detalizuoti atliekų kiekius pagal kiekvieną atliekų kodą atskirai.

LR Aplinkos ministerija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode