Pradedama taikyti nauja kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra su apykoja

Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos Prezidentūros, prokuratūros, teismų ir kitų teisėsaugos institucijų atstovams pristatyta kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros vykdymo ir kontrolės naujovė, diegiama šalies policijoje.

Intensyvi priežiūra – tai įtariamojo kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, reglamentuota Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis ir netrukus bus galimybė ją taikyti policijos ir kitų teisėsaugos įstaigų pareigūnų praktikoje. Pažymėtina, kad pirmą kartą ikiteisminio tyrimo teisėjo paskirta intensyvi priežiūra negali viršyti 6 mėnesių, tačiau šis terminas gali būti pratęstas iki 3 mėnesių, neribojant pratęsimų skaičiaus. Įtariamajam paskyrus intensyvią priežiūrą, šis privalo dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą – apykoję - ir laikytis nustatytos dienotvarkės, suvokti atsakomybę už intensyvios priežiūros taisyklių pažeidimus. Apykojės – pagal nuomos sutartį įsigyti įrenginiai, pasižymintys atsparumu vandeniui, karščiui, šalčiui, smūgiams ir kitiems aplinkos veiksniams. Tai prie kontroliuojamo asmens kojos tvirtinama elektroninė stebėjimo priemonė, perduodanti informaciją stacionariam elektroniniam stebėjimo įtaisui apie kontroliuojamo asmens buvimo vietą. Šį įrenginį sudaro 3 pagrindiniai komponentai: nešiojamas GPS/GSM įrenginys, apykojė ir namų įrenginys.

Pasak policijos generalinio komisaro Lino Pernavo, apykojės įrenginio naudojimas – tai nauja praktika Lietuvos policijoje, kurią taikant reiks teisėsaugos institucijų glaudaus bendradarbiavimo ir betarpiško bendravimo. „Šis intensyvios priežiūros įrenginys reikalaus įvairiapusiško situacijos bei paties įtariamojo asmeninių savybių įvertinimo, kad užtikrintume sklandų intensyvios priežiūros taikymą ir kontrolę“, – teigė šalies policijos vadovas.

Priemonė kol kas bus taikoma įtariamiesiems tam tikroje nustatytoje teritorijoje stebėti, draudžiamų ir leidžiamų zonų principu. Pažymėtina, kad draudžiamoje zonoje įtariamajam visuomet draudžiama būti, leidžiamoje zonoje – privaloma būti nustatytu laiku. Asmuo privalės laikytis dienotvarkės reikalavimų. Pažeidus ją ar nusisegus apykoję (stebėjimo sistema iš karto fiksuos šį pažeidimą), taip pat pažeidus kitas pareigų ir draudimų sąlygas, įtariamajam atsiras teisiniai taikyti griežtesnę kardomąją priemonę – suėmimą.

Intensyvios priežiūros priemonė yra antra pagal griežtumą kardomoji priemonė po suėmimo.

Prietaisų kontrolę visą parą užtikrins atitinkamos apskrities, kurioje įtariamajam nustatytos buvimo sąlygos, operatyvaus valdymo padalinių pareigūnai. Tuo tarpu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai galės situaciją stebėti ir kontroliuoti visos šalies mastu.

Intensyvaus stebėjimo priemonių nuomos sutartis sudaryta 3 metų laikotarpiui, su galimybe pratęsti 3 kartus po 3 metus. Pagal skiriamą finansavimą 2016 metais policija turi galimybę išsinuomoti iki 160 įrenginių komplektų. Įrangos tiekėjas — uždaroji akcinė bendrovė „Fima“.

Įtariamajam draudžiama nusiimti, gadinti ar sunaikinti elektroninį stebėjimo įtaisą. Sugadinus ar sunaikinus elektroninius stebėjimo įrenginius ar jų dalis, stebimajam bus taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, atsižvelgiant į sugadinto turto vertę. Bus privaloma atlyginti padarytą turtinę žalą.

Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyrius

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode