Petreikis
Karalaitee

Pakeistas Žmonių palaikų laidojimo įstatymas

Seimas pritarė LR Prezidento dekretu grąžintam Seimui pakartotinai svarstyti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymui su visomis Prezidentės teikiamomis pataisomis ir papildymais.

Įstatymą, kuriuo tobulinama žmonių palaikų laidojimo tvarka, išvežant palaikus į užsienio valstybes, Seimas priėmė 2015 m. gruodžio 17 d.

Pristatydama Seimui Prezidentės Dalios Grybauskaitės grąžinto įstatymo projektą šalies vadovės vyriausioji patarėja Rasa Svetikaitė pažymėjo, kad D. Grybauskaitė siūlo patobulinti priimtą įstatymą pagal teikiamus konkrečius pasiūlymus, kurie pašalintų jų nuostatų prieštaravimą Europos Sąjungos teisei, įgyvendintų iš tarptautinės sutarties kylančius įsipareigojimus ir sugriežtintų dokumentų, susijusių būtent su žmogaus palaikų pervežimu, apskaitą.

Atsižvelgiant į Prezidentės siūlymus įstatyme nustatyta, kad teikiant laidojimo paslaugas, žmogaus palaikai bus gabenami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkančiomis transporto priemonėmis ir laikantis Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintų žmonių palaikų gabenimo reikalavimų.

Galiojantis teisės aktas papildytas nuostata, reglamentuojančia, kad žmogaus palaikai į užsienio valstybes bus vežami turint Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti mirusiojo kūną, išskyrus atvejus, kai žmogaus palaikai per Lietuvos Respublikos teritoriją gabenami tranzitu turint užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą vežti mirusiojo kūną.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad žmogaus palaikų pirminis vežimas bus atliekamas gavus Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą mirties liudijimą, kuriame būtų pažymima, ar nėra teisės aktuose nurodytų apribojimų, dėl kurių žmogaus palaikai negali būti vežami kremuoti ar balzamuoti. Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarką nustatys Vyriausybės įgaliotos institucijos.

Už tai, kad liktų Seimo 2015 m. gruodžio 17 d. priimtas įstatymas, balsavo 2, prieš – 32, susilaikė 62 Seimo nariai. Už įstatymą su visomis Respublikos Prezidentės pataisomis ir papildymais balsavo 83, prieš – 3, susilaikė 9 Seimo nariai.

 

Seimo kanceliarija

Powered by BaltiCode