Petreikis
Karalaitee

Įteikta rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija

Kovo 8 d., antradienį, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinėje mokykloje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje įteikta Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija menininkei, poetei, tautodailininkei, Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūrio narei Almai Krapauskienei.

Laureatę sveikino Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Savivaldybės vicemerė Sigutė Bernotienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys ir Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Rupkutė.

„Dėkoju savo buvusiai mokytojai Almai Krapauskienei už įgytas žinias, už puikius darbus, skatinančius visuomenę būti geresne. Kiek eilėraščių posmų sukurta, kiek paveikslų nutapyta, kiek jų tiesiog padovanota žmonėms. Nuoširdžiai džiaugiuosi Savivaldybės tarybos bei komisijos sprendimu skirti šią – 19-ąją – premiją Almai Krapauskienei – gabiam ir be galo talentingam žmogui, tikrai jos nusipelniusiam. Linkiu stiprybės, sveikatos ir dar daug kūrybinės energijos“, – linkėjo Savivaldybės meras A. Tenys, įteikdamas menininkei Mažeikių rajono savivaldybės Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos laureatės diplomą.

Vertinimo komisijos Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijai gauti narė, Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė S. Bernotienė džiaugėsi galėdama prisidėti prie šios premijos paskyrimo A. Krapauskienei.

„Esate Mokytoja iš didžiosios raidės, skleidžianti gėrį ir šviesą. Mūsų komisijos nariai net nesuabejojo dėl premijos paskyrimo būtent jums“, – sakė Savivaldybės vicemerė S. Bernotienė.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S. Šiurys, sveikindamas laureatę, akcentavo jos begalinę meilę Tėvynei ir gimtajam kraštui, linkėjo sveikatos ir dar daug gražių ir prasmingų darbų.

Laureatę sveikino gausus būrys draugų ir kolegų, linkėjo neišsenkančios kūrybinės energijos, dar daug prasmingų darbų.

A. Krapauskienė aktyviai dalyvauja įvairiuose bendruomenių organizuojamuose renginiuose, tautodailininkų pleneruose, rengia savo tapybos darbų parodas, dalyvauja konkursuose, yra pelniusi daug garbingų apdovanojimų, išleidusi septynis savo kūrybos eilėraščių rinkinius: „Nenuspėjami miražai“, „Deimantiniai blyksniai“, „Tu su manim“, „Vaivorykščių lietus“, „Du kampeliai Lietuvos“, „Gyvenimo vingiai“, „Fantazijų pasaulis“.

A. Krapauskienė – neeilinė asmenybė, išsiskirianti savo kūrybiniais gebėjimais, nuoširdumu, šviesia garbaus žmogaus tolerancija, mokėjimu išaukštinti mūsų tautos kultūrą ir dvasią, dovanojanti gėrį, grožį bei garsinanti mūsų kraštą savo prasminga veikla ir darbais. Moters kūryba suprantama kiekvienam, padedanti pažinti tiek rašytojų, tiek ir paprasto žmogaus vidinį pasaulį.

Poetės knygose sudėti piešiniai, įkvėpti meile lietuviškai gamtai, o savitu žvilgsniu nutapyti menininkės kūrybiniai darbai – prasmingi, turintys išliekamąją vertę – plačiai sklinda po visą pasaulį.

Meilė gimtiesiems namams, savo kraštui, gamtai – tuo turtingi jos nutapyti paveikslai ir poezijos knygos, žadinantys meilę ir pagarbą Tėvynei.

Mažeikių r. savivaldybės informacija ir nuotraukos

Powered by BaltiCode