Karalaite
Poniai

Pareigūnai susipažįsta su naujuoju Administracinių nusižengimų kodeksu

Nuo šių metų balandžio 1 dienos Lietuvoje įsigalios naujas Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeis daugiau nei 3 dešimtmečius galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.Siekiant policijos pareigūnus supažindinti su naujuoju įstatymu, kuris bus reikalingas kasdieniame darbe, Lietuvos policijos mokykla (toliau – LPM) nusprendė suorganizuoti 2 dienų seminarą tema „Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas ir įgyvendinimas policijos sistemoje“.

Seminare dalyvauja kai kurių policijos specializuotų įstaigų bei visų apskričių teritorinių policijos įstaigų pareigūnai, dirbantys viešosios policijos padaliniuose. Per sausio mėnesį bus surengti du kvalifikacijos tobulinimo seminarai šia tema.

Seminaro metu pareigūnai turi galimybę susipažinti su visais pakeitimais ir analizuoja šias temas: administracinių teisės pažeidimų perkvalifikavimas, administracinių nuobaudų vykdymo tęstinumas, nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai, bylų teisena ir proceso ypatumai, administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės, nusižengimų fiksavimas pažeidimų registre.

Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės

vyriausioji specialistė Vilija Žukaitytė

Powered by BaltiCode