Audito komitetas stabdo valstybės tarnybos reformą

Seimo Audito komitetas kritiškai įvertino naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo projektą, ypatingai – siūlomą darbo užmokesčio reformą.

 

Projektu siūloma atsisakyti priedų už kvalifikacinę klasę, priemokų už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ir papildomų užduočių atlikimą. „Idėja sveikintina, tačiau siūloma apmokėjimo tvarka grindžiama jau esamų kritikuojamų priedų ir subjektyviomis laikytinų priemokų integravimu į pareiginę algą. Pritarus siūlymui mažiausiai uždirbančių valstybės tarnautojų pareiginės algos išliktų nedidelės, tuo tarpu aukštas pareigas užimančių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų atlyginimai žymiai išaugtų, pavyzdžiui, pritarus siūlomam projektui viceministrų pareiginė alga padidėtų net 41 proc. – teikiamu reguliavimu stebėjosi Audito komiteto pirmininkė Jolita Vaickienė.

Kritiškai vertinamas ir siūlymas Vyriausybės skiriamus valstybės pareigūnus priskirti valstybės tarnautojams. Tokiu būdu išaugtų ne tik jų pareiginės algos koeficientai (beveik dvigubai), jiems taip pat galiotų ir valstybės tarnautojams taikomos garantijos (galimybė atkurti valstybės tarnautojo statusą ir kt.). Tuo tarpu Seimui ir Prezidentui atskaitingų įstaigų valstybės pareigūnų, kurių skyrimo tvarka sudėtingesnė, vykdomų funkcijų spektras platesnis, o atsakomybė didesnė, pareiginių algų koeficientai nekeičiami, todėl išliktų žymiai mažesni, lyginant su būsimais valstybės įstaigų vadovais. „Pritarus siūlymui nebūtų išlaikoma hierarchija tarp valstybės tarnautojų, valstybės politikų ir valstybės pareigūnų užimamų pareigų, gaunamo darbo užmokesčio bei valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams teikiamų socialinių garantijų Tai yra nesistemingos, neatsakingos ir galimai neskaidrios teisėkūros pavyzdys!” – pažymėjo Jolita Vaickienė.

Matydamas tokią situaciją, Audito komitetas priėmė sprendimą sustabdyti valstybės tarnybos reformą. Komitetas mano, kad „projektų svarstymas itin aktualus visuomenei. Siekiant užtikrinti sistemišką bei atsakingą valstybės tarnybos reformos reglamentavimą, būtina suderinti visų suinteresuotų šalių pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo pakeitimų. Privalu užtikrinti visų valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų teisingas, konstituciniams proporcingumo, lygiateisiškumo ir teisingumo principams neprieštaraujančias darbo užmokesčio proporcijas.“

Audito komiteto pirmininkė

Jolita Vaickienė

Powered by BaltiCode